Thursday, February 5, 2009

రాణియమ్మ

ఆ రోజు బిపు వాళ్ళు మద్రాస్ వస్తున్నారు.వీసా పని అయ్యి రావటాని కి త్రీ డేస్ అవుతుంది అన్నారు.అందు కానీ వాళ్ళు రాగా నే కలవాలి ,మేఘ ని చూడాలి అని మేము మెడ్రాస్ వెళ్ళాము.వాళ్ళు భరత్ అత్తగారింట్లో దిగారు.మేము హోటల్ లో దిగి,వాళ్ళ ని కాలవాల ని వెళ్ళాము .అక్కడి కి వెళ్ళాక తెలిసింది అంతకు ముందే న్యూయార్క్ లో టవర్స్ మీద బాంబ్స్ వేసారని చాల గొడవగా వుందని.లక్కీ గా వీళ్ళు వచ్చేసారు అన్కున్నాము.నేను ఏమి మాట్లాడ కుండ వుంటే మేఘ ని చూడవా?అని బిపు అన్నాడు.ఓ అవును కదా నేనింకా మీ ఇద్దరే అనుకుంటున్నాను అనగానే నవ్వుతూ లోపలి కి తీసుకెళ్ళాడు.పింక్ బుగ్గలు ,నల్లటి గుండ్రటి కళ్లు,వత్తు జుట్టు తో చాల ముద్దు గా వుంది.కళ్లు తిప్పుతూ చూస్తోంది,నేను ఎత్తు కుందామని ముందుకు వంగాను ఇంతలో భరత్ అత్తగారు వచ్చి చటుక్కున దాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్లి పోయింది.ఆమెకు చిన్న పిల్ల లంటే ఇష్టమట.క్యూట్ బేబీ అంటు వచ్చి నప్పటి నుండి ఎత్తుకుంతోందట.ఐతే మాత్రం,నేను అంత దూరమ్ నుండి ,మేఘ ఇంకా దూరమ్ నుడి వచ్చాము.అది పుట్టి ఇదు నెలలు ఇన నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను అట్లా తీసుకు పోవతమేనా.నాకు చాల కోపం వచ్చిందో.వెళ్లి వరండా లో కూర్చున్నాను.చాల సేపటి తరువాత అను మేఘ ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది.సొ, మా మొదటి మీటింగ్ అలా అయ్యింది.
హైదరాబాద్ వచ్చాక అదితి,విక్కీ మేఘ ను వదలలేదు. విక్కీ గవ్రావ్ దగ్గరి కి రాలేదు కాని,ముందునుంచీ మేఘ తో బాగా నే ఆడాడు.అదితి క్య్తే మేఘ thega nachchesindi.enthyna దాని kistam అయిన బిపు మామ ,అను aththa kuthuru కదా.ముగ్గురు aadukun tu వుంటే muchchataga వుంది.padihenu రోజు లు వుంది వెళ్లి poyaru.మేఘ తో gadipinatle anipinchaledu.
మేము may లో langmaant వెళ్ళాక మేఘ తో full టైం gadipanu.rojanthaa nathote వుండేది.bayita kuda iddaramu thiruguthu వుండే vallamu.ekkadikyna vellalante మేము mugguram ready అయ్యి బయట nilabade vallamu.vakasari car లో velluthunte taata మీ bamma namaata vintam లేదు,emcheddamu అంటే mountain లో paresey అంది.zoo లో మేము chusinappudu zbra pufi chestindi.అది దాని all టైం hit joke.nee wife anatamu రాక thatha nee knife అనేది.
ఇప్పుడు మా ఇద్దరి కి vakate విషయం లో potlata.దాని కి snanam assalu istam లేదు.prathi saari edovakati చెప్పి bujjaginchi cheyinchalisi వస్తుంది.sarada కి దాని కి ఇదే potlata.tution teecher anitha raaga నే గొడవ చేసింది.వాళ్ళ mummy కి ఫోన్ చేసింది.marunaadu anitha friend ని వెంట theesu kochchindi.ఎందుకంటే మేఘ అంటే భయం ata thodu thechchukundi.నేను sarada chinnaga iddarini friends chesamu. కొద్దిగా కాలిక aమస వుందేమో అప్పుడప్పుడు తెగ కోపం వచ్చేస్తూ వుంటుంది.
చదువు లో churuke.power project లో presentetion చాల బాగా చేసింది.writing kuda chala neet గ వుంటుంది.కాని చాల baddakam.redu నెలల kritham వరకు bojanam దగ్గర గొడవ lekundane చేసేది.ఏది pettiina wow అనేది.subbalaxmi story అవసరము రాలేదు.కాని ఇప్పుడు గొడవ లేదు కాని t.vi choostho chinnaga thintondi.పాట లు dance లు thondaraga pattesthundi.yoga ఎంత బాగా chesthundo.edina chinnaga చెప్పాలి vintundi.leader ship ఎక్కువ.వాళ్ళ daddy danni pitta అని pilusthadu.వాళ్ళ thaatha stamp లో sign chesesi ఆ campany సొంతం chesesukundi.చిన్నప్పుడే తన రూమ్ లో సొంత కంప్యూటర్ వుండేది. ఎప్పుడు దాని మీదే ఆడుకుంటూ వుండేది.నిన్న దాని కి బార్బీ బొమ్మ వున్నా పింక్ కలర్ మిల్క్ కప్ తెస్తే బామ్మ ఇప్పుడు నాకు బార్బీ అన్నా పింక్ కలర్ అన్నా ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు ఓ.కే ఇంకోసారి తేకు అని చెప్పింది.దట్ఇస్ మై మనvaraalu .

No comments: