Tuesday, June 26, 2012

మా వీధి మహారాణి కి పురుడొచ్చింది :)
మొన్న రాత్రి మంచి నిద్రలో వున్నాను . "బౌ . . . వూ. . " అన్న అరుపులతో మెలుకువ వచ్చింది . లేచి టైం చూస్తే 1 గంట కావస్తోంది . అబ్బ ఈ కుక్కలకు అర్ధరాత్రీ లేదూ . . . అపరాత్రీ లేదు ఒకటే మొరుగుతూవుంటాయి అని విసుక్కుంటూ పడుకున్నాను . కాని ఎంతసేపటి కీ అరుపు ఆగదు . కొంపదీసి మనింట్లోనుంచి కాదుకదా అన్నాను అప్పుడే లేచిన మావారి తో . ఏమో చూద్దాం అని తలుపు తీసారు . మెట్ల మీద నిలబడి మా తలుపు వైపు చూస్తూ అరుస్తోంది మావీధి మహారాణి . మమ్మలిని చూడగానే తోకవూపటం మొదలుపెట్టింది . పో పో అని వెళ్ళ గొడితే మెట్లు దిగి మావైపు చూసి అరుస్తోంది . గేట్ బైట దాని ఫ్రెండ్ అరుస్తోంది . అర్ధరాత్రి మద్దెల దరువు ఇదేమిగోల , పోకుండా అరుస్తూ వుందేమిటి అని విసుక్కున్నారు మావారు . గేట్ తీయాలేమో . అది కడుపుతో వున్నట్లుంది . ఎట్లాగో ఇటు దూకింది కాని బయటకు దూకలేకునట్లుంది అని గేట్ తాళంచెవి తీసుకొచ్చాను . ఆయన తాళం తీస్తుంటే పక్కన తోకాడిస్తూ నిలబడి , తాళం తీయగానే బయటకు పరిగెత్తింది !

అది నిజంగానే మహారాణిలా ఫీలైపోతూవుంటుంది . రోడ్ మధ్యలో పడుకుంటుంది . ఏ వెహికిల్ వచ్చినా పక్కకు జరగదు . వాళ్ళు హారన్ వేయగా వేయగా ఎంతసేపటికో పక్కకు జరుగుతుంది . ఆపైన మా వీధి వాళ్ళ వెహికిల్ కాకుండా వేరెవరిదైనా అవుతే అరుచుకుంటూ దానిని కొంచం దూరం తరుముతుంది .మా వీధిలోకి ఎవరూ రావటానికి వీలులేదు ! మా ఇంటి ముందు కూడా కాపలాకాస్తూవుంటుంది . ఏమిలేదు అప్పుడప్పుడు అన్నం పెడుతుంటాము . ఎండాకాలం ఏమో మట్టి ముంతలో నీళ్ళుపోసి బయటపెడుతాము . పాపం దానికే ఆ విశ్వాసం .అదొక్కతే మావీధిని ఏకచత్రాదిపత్యంగా ఏలుతూ వుంటుంది . అప్పుడప్పుడు దాని చుట్టాలో , స్నేహితులో వస్తూ వుంటాయి . అప్పుడు వాటిని తీసుకొని మా వీధంతా ఓ రౌండు తిప్పితీసుకొస్తుంది . దాని పర్మినెంట్ అడ్డా మా పక్క ఇల్లు . ఇంతకు ముందు అక్కడ ఏవో ఆఫీసులుండేవి . దానితో అక్కడ దానిని అదిలించేవాళ్ళెవరూ లేరు . యధేచ్చగా వుండేది . ఇప్పుడు ఫ్లాట్స్ కట్టాక , అందులోకి ఓనర్స్ వచ్చాక దానిని రానివ్వటంలేదు . ఐనా ఏలాగోలాగు దూరిపోతూవుంటుంది . ఇదీ దాని బాక్ గ్రౌండ్ కథ :)

నిన్న పొద్దున బయటకు వెళ్ళి వచ్చి గేట్ తీస్తూ వుంటే , మావారు మీ మహారాణి కి కానుపైనట్లుందే అన్నారు . ఎక్కడా అని చూస్తూవుంటే మా ఎదురుగోడ దగ్గర పిల్లలతో పడుకొని వుంది . అయ్యో నేను చూడనేలేదు సారూ , ఎప్పుడు ఈనిందో ఏమో అనుకుంటూ మా శైలజ , విస్తరిలో అన్నం పెట్టుకొని దాని దగ్గరకు వెళ్ళింది . అదొక్కసారే గుర్రు మంది . దూరంగా పెట్టేసి వచ్చేసింది .నేను ఖారం పొడి చేస్తూవుంటే శైలజ , ఎదురుగా పురిటాలు వుంది . వేడి వేడి అన్నం లో కాస్త ఖారం పొడి , నెయ్యి వేసి కలిపి పెట్టిరానా అంది . ఇంకా నయం దాని జోలికి పోకు , కరుస్తుందేమో అన్నాను :)

రాత్రైసరికి వానవచ్చే సూచనలు కనిపించాయి . అయ్యో పాపం అది పసి కూనలతో బయట వుంది ఎలాగా అని తర్జన భర్జన పడుతున్నాను .ఇంతలో శైలజ వచ్చి అమ్మా మన టి.వి బాక్స్ వుంది అదా దాని కి కప్పిరానా అంది . అది అట్టపెట్టెకదా శైలజ తడిసిపోతుందేమో . పాపం కదలలేక నిస్త్రాణం గా పడుకొని వుంది అన్నాను . మరేమి చేద్దామమ్మా అంది శైలజ . అదే చూస్తున్నాను . పోనీ మన పోర్టికోలోకి తీసుకొద్దామంటే దగ్గరికెళితేనే గుర్రు మంటోంది . తిక్క ముండ కరిచినా కరుస్తుంది ఎలాగా అంటే పోనీ బియ్యం బస్తా కప్పి వస్తానమ్మా అని ఖాళీ బియ్యం బస్తా తీసుకొని వెళ్ళింది . కాని అది దగ్గరకు రానిస్తేనా ! ఒకటే గుర్రు మంటోంది . ఇంతలో ఆ ఇంట్లో ట్యుటోరియల్ కాలేజ్ పెట్టినతను బయటకు వచ్చాడు. వెళ్ళిపోవటానికి గేట్ వేస్తూ శైలజ ను చూసి ఏమిటమ్మా అక్కడున్నావు అని అడిగాడు . ఇక్కడ కుక్క ఈనింది సార్ . వానవచ్చేట్లుగా వుంది దానికి కప్పుదామంటే దగ్గరకు రానీయటం లేదు అని చెప్పింది . ఓరినీ ఇది ఇక్కడుందా . మధ్యాహ్నం నుంచి కనపడటం లేదేమా అనుకుంటున్నాను అని అంటూ దాని దగ్గరకు వెళ్ళాడు . అతని ని చూసి అదేమనలేదు .అతను దాని తల నిమురుతూ ఇక్కడున్నావా . పిల్లలు పుట్టాయా . బాగున్నయిరా నీ పిల్లలు . వానవస్తుందేమో లోపల పడుకుందువు కాని అని దానిని బుజ్జగిస్తూ , ఒకో పిల్ల ను తీసి బియ్యం బస్తా మీద పడుకోపెట్టాడు . ఆ బస్తాను తీసుకెళ్ళి లోపల మెట్ల కింద గదిలో పడుకో బెట్టాడు . ఈ లోపల నేను పాలు గిన్నెలో పోసి శైలజ కిచ్చి పంపాను . మొత్తాని కి దానిని సేఫ్ ప్లేస్ లోకి చేర్చి , పాలుపోసి అమ్మయ్య అని టెన్షన్ ఫ్రీ అయ్యాము :)

ఈ రోజు పొద్దున కాసిని పాలు గ్లాస్ లో ఇచ్చి , దానికి పోసి , పప్పీస్ ను ఫొటో తీసుకొని రా శైలజ అని పంపాను . అతను నేను పాలు తెచ్చి పోసాను లేమ్మా అన్నాడుట . ఐనా పాలు పోసి , ఫొటో తీసుకొని వచ్చింది . దానికి ఆ బస్తా నచ్చనట్లుంది , కూనలను ఓ పక్కన పడుకో బెట్టిందిట . పాల గిన్నె ఇంకో మూల పెట్టిందిట . దాని కి నచ్చినట్లు రూం సద్దుకుందన్నమాట :) మొత్తాని కి నువ్వు నీ అసిస్టెంటు మీ మహారాణి కి పురుడు పోసారన్నమాట అని మావారు నవ్వారు :)

Tuesday, June 19, 2012

నా మొక్కల దీనగాధ :(((((
మా వారి పూజ కోసం దేవుడి ముందు అంతా శుభ్రం చేసి , పూలు కోసుకొద్దామని ,పూల బుట్ట అందుకున్నాను . అందుకునే ముందు ఓక్షణం ఆలోచించాను పెద్ద ది తీసుకోనా చిన్న బుట్ట తీసుకోనా అని పెద్ద బుట్టైతే చాలా పూలు పడుతాయి. అమ్మో అన్ని పూలు కోయటమే ! అందుకని చిన్నదే తీసుకొని , ఎందుకైనా మంచిదని టేబుల్ మీద బ్రేక్ ఫాస్ట్ సద్ది , మెడిసన్స్ పెట్టి పూల కోసం బయిలుదేరాను :)

నాతో పాటు మీరూ వస్తున్నారుగా తోటలోకి :)ఏ పూవు చూసినా కోయబుద్ది కాదు . చెట్టుకే అందం గా వున్నాయి అనిపిస్తుంది . తోట అంతా తిరిగి , మొక్కలన్నిటినీ పలకరించి , నాలుగు పచ్చగన్నేరు , నాలుగు రెక్కవర్ధనం , ఓ రెండు మందారాలు కోసుకొని , ఇంట్లోకి నడుస్తూవుంటే మావారు మెట్ల మీద ఎదురైనారు . అదేమిటి అప్పుడే వెళుతున్నారు , పూజ చేసుకోరా అంటే చేసాను అన్నారు . బ్రేక్ ఫాస్ట్ అన్నా అదీ ఐందన్నారు . మెడిసన్స్ వేసుకున్నారా అంటే ఆ అన్నారు . మరి పూలు కోసుకొచ్చాను , దేవుడి కి పెట్టరా అంటే నువ్వు పెట్టేయ్లే అని బై చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ! ప్రతిరోజూ అంతే . తొందరగా పూలు కోసుకొద్దామనే వెళుతాను కాని ఎప్పుడూ అంతే :) ఈ నాలుగు మొక్కలకేనా అనకండి ఇంకా చాలా మొక్కలుండేవి .

వుండేవి అంటే హూం వుండేవి అంతే . ఇదంతా గత వైభవం ! ఏమి చెప్పను నా దీనగాధ ! మా పక్కన ఇల్లు కూల గొట్టారు . అది కూల గొట్టేటప్పుడే బోలెడు దుమ్ము . ఇంటి నిండా , వంటి నిండా చాలక నా మొక్కల నిండానూ . సరేలే దుమ్మే కదా అనుకున్నాను .ఫ్లాట్స్ కట్టటం మొదలు పెట్టారు . అడ్డం గా తెర కట్టారు పర్లేదు అనుకున్నాను . ఓ తెల్లారి పూలు కోసేందుకు వెళ్ళి చూద్దునుకదా కుండీల నిండా సిమెంట్ :( గబ గబా కుండీలన్నీ ఇంకో వైపుకు మార్చాను . ఐనా లాభం లేక పోయింది . సిమెంట్ పడ్డ కుండీలలోని మొక్క లన్నీ చచ్చిపోయాయి :( వాటిని చూసి కన్నీళ్ళు ఆగలేదు :( కనీసం మిగిలిన వాటినైనా బతికించుకుందామని పక్కింటి కీ దూరంగా జరిపాను . అంతేనా ? ఎండాకాలం మొదలైంది . మొక్కలని బాదం చెట్టు నీడ లోకి మారుద్దామంటే పక్కింటి చెత్త అక్కడి దాకా పడుతోంది . మే ఎండింగ్ ఐయ్యేసరికి మా బోర్ ఇక నీళ్ళు ఇవ్వలేనని చేతులెత్తేసింది ! దానికీ కారణం పక్కవాళ్ళే ! మా బోర్ 400 అడుగుల లోతైతే వాళ్ళు 800 దాకా వెళ్ళారు :(

ఓ పక్క మండించే ఎండలు .ఇంకో పక్క అరా కొరా వచ్చే మున్సిపాలిటీ నీళ్ళు , బోర్ నీళ్ళ తో ఎలాగో రోజులు వెళ్ళదీస్తూ ,బియ్యం గట్రా కడిగిన నీళ్ళూ అవీ ఎలాగో నీళ్ళుపోస్తునే వున్నాను . కాని ఎండ వేడి కి తట్టుకోలేక నిప్పులో మాడ్చినట్లుగా అన్ని మొక్కలూ నల్లగా మగ్గిపోయాయి . పాపం అలానే కళ్ళల్లో ప్రాణాలు పెట్టుకొని మందారాలు పూలు ఇస్తూనే వున్నాయి .ఓ రోజు మందారాలు కోస్తూ వుంటే పక్కింటి ఆవిడ , ఈ ఎండలకి , కుండిలల్లో ఐనా మందారాలు బాగానే పూస్తున్నాయండీ అంటూ ధీర్గం తీసింది . చేతిలో వున్న పూల బుట్టతో ఒక్కటి తగిలిద్దామన్నంత కోపం వచ్చింది . తమాయించుకున్నాను . అంతే ఆ దిష్ఠి కి అవీ మాడి పోయాయి :( అటుపక్క , ఇటుపక్క వాళ్ళ మూలంగా నా మొక్కలన్నీ పోయాయి . వా వా (((((((

పూల మొక్కల గాధ ఇలా వుంది . నేను చేసిన పోషణకు చక్కగా జామకాయలు ఓ ఇరవైదాకా కాసాయి . దోరకాయలు చాలా రుచిగా వున్నాయి . ఈ సారి చెట్టంతా పూత పిందె వేసాయి . చెట్టు కళకళ లాడుతూ వుంది . ఓకాయ కొంచం పెద్దగా కూడా అయ్యింది .అది మా బెడ్ రూం కిటికీ నుంచి కోసుకునేట్లుగా వుంది . ఇంకొంచం మాగాక కోద్దామనుకున్నాను . కొంచమాగండి కళ్ళ నీళ్ళు తుడుచుకొని చెపుతాను . . . . . నిన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో రామదండు , మూడు కోతులొచ్చాయి . ఆ కాయ తోపాటు చెట్టంతా దులిపి పెట్టాయి . కొమ్మలు విరిచేసాయి వాఆఅ (((((


ఇహ కొబ్బరిచెట్టు దగ్గరకి పదండి . ఈ సంవత్సరమంతా ప్రతి శనివారం దేవుడి కి ఓ కొబ్బరికాయైతే ఇస్తోంది . ఇదొక్కటే అన్ని వడుదొడుకులను తట్టుకొని నిలబడ్డది :)
ఈ దీన పరిస్తితులలో మొన్నటి నుంచి వాన పడుతోంది :) చావలేక మిగిలివున్న మొక్కలన్నీ దుమ్ము , సున్నం వంటి నిండా కొట్టుకొని వున్నాయి. ఈ రెండు రోజుల వానతో అవన్ని చక్కగా స్నానం చేసి పచ్చని పట్టుచీరలు కట్టుకొని ముస్తాబయ్యాయి .బొజ్జ నిండా నీళ్ళు తాగి దాహం తీర్చుకుంటున్నాయి. మా మాలి ఈశ్వరయను పిలిచి కొత్త మొక్కలు పెట్టించాలనుకుంటూ వుంటే మా వారు , ఎండాకాలం మన నీళ్ళ ప్రాబ్లం గుర్తుంచుకొని తెచ్చుకో మొక్కలని . ఆ తరువాత మళ్ళీ ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటావు అని హెచ్చరించారు .అప్పటి సంగతి అప్పుడే :) ఇప్పుడైతే బోలెడు మొక్కలు లిస్ట్ లో వున్నాయి .

Tuesday, June 12, 2012

అమ్మకొడుకు" మమ్మీ వాడు చూడు ఎంత ముద్దుగా వూడుస్తున్నాడో " పక్కింటి వాచ్ మాన్ కొడుకు ను చూపిస్తూ మా అమ్మాయి అంది . మా పక్కన కొత్తగా కడుతున్న ఫ్లాట్స్ లో వాచ్ మాన్ గా కొత్తగా వచ్చారనుకుంటా . ఓ చిన్న బాబు వాళ్ళ అమ్మ వూడుస్తుంటే ఇంకో చీపురు తీసుకొని పక్కన వాడూ వూడుస్తున్నాడు . వెధవ ఆ చీపిరిలో సగం కూడా లేడు . సంవత్సరమున్నర వుంటుందేమో వాడి కి.. చాలా ముద్దుగా వున్నాడు .కష్టపడి ఆ చీపురును సాగదీస్తూ , పడుతూ లేస్తూ వూడుస్తున్నాడు . వాడి కి మేము చూస్తున్నామని ఎలా అర్ధమైందో , మా వైపు చూసి చేయి వూపాడు . వాడే వాళ్ళ అమ్మకు సాయ పడుతున్నట్లు పేద్ద ఫోజులూ వీడూనూ :) కాసేపు వాడిని ముచ్చట గా చూసి లోపలి కి వెళ్ళిపోయాము .

మా అమ్మాయి వెళుతుంటే బై చెప్పటానికి బయటకు వచ్చాము .ఫ్లాట్స్ లో మా ఇంటి వైపు గోడ దగ్గర పొయ్యి పెట్టి వుంది . అందులో కట్టెలు భగ భగా మండుతున్నాయి . పొయ్యి మీద ఏదో వుడుకుతోంది. ఇంతలో పక్క నుంచి ఆ చిన్నూగాడు పరిగెత్తుకుంటూ ఆ పొయ్యి దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాడు . . . ఒకాసారే అందరమూ ఉలిక్కి పడ్డాము . మావారు ఏయ్ . . . ఏయ్ . . . అని గాభరగా పిలుస్తూ గబ గబ మెట్లు దిగసాగారు . మావారి కేకలు విని గోడ పక్క నుంచి వాళ్ళ అమ్మ లేచి , నేను ఇక్కడే వున్నా సారూ అంది . అమ్మయ్య మా అందరి గుండెలు కుదుటబడ్డాయి . . . ఐనా మావారు వూరుకోలేదు . వాడి అమ్మను , నాన్నను పిలిచి చిన్న పిల్లవాడి తో జాగ్రత్తగా వుండండి . సాయంకాలం రోడ్ మీద చూసాను వాడి ని అని క్లాస్ పీకారు . అప్పుడు మేము గేట్ దగ్గరే వున్నాము సారు అన్నాడు వాడి నాన్న. నీ మొహం నువ్వెక్కడో గేట్ దగ్గర వున్నావు . వాడు రోడ్ మీద వున్నాడు ఏదైనా వెహికిల్ వస్తే వాడికి తప్పుకోవటం వచ్చా ? మోటార్ సైకిల్ మీద పిల్లలు జోరుగా వెళుతుంటారు . వాడిని బయటకు రానీయకండి అని ఇంకా గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నారు . . .

అదో అలా . . . ఆ రోజు నుంచి బాల్కనీ లో కూర్చొని వాడి ని చూస్తూ వుండటం ఓ వ్యాపకమైపోయింది నాకు . వాడు ఎంత సేపూ వాడి అమ్మ వెనకాల వెనాకాలే తిరుగుతూ వుంటాడు . ఆమె పని చేసుకుంటూ వుంటే ఏదో సాయం చేయబోతూ అడ్డం పడుతూ వుంటాడు . ఆమె ఒకోసారి ముద్దుగా ఎత్తుకొని ముద్దుపెట్టుకుంటూ . . . అప్పుడప్పుడు కసురుకుంటూ వుంటుంది . సాయంకాలం కాగానే నల్లా దగ్గర స్నానం చేయించి , ఇంత పోడర్ మెత్తి , మంచి బట్టలు తొడిగి ముస్తాబు చేస్తుంది . ఆమె నన్ను పట్టించుకోదు కాని , ఆ దొంగ వెధవకి నేను వాడి ని గమనిస్తున్నానని ఎట్లా తెలుస్తుందో నా వైపు చూసి చిరునవ్వులు చిందిస్తాడు . ఒకోసారి అంజాన్ కొడుతుంటాడు . అలా ఓసారి ముస్తాబై వాళ్ళ నాన్న తో ఎటో వెళ్ళాడు. ఓ రోజంతా కనిపించలేదు . నాకు ఏమీ తోచలేదు . మా పనమ్మాయి శైలజ ను పిలిచి వాడెటువెళ్ళాడు అని అడిగితే అమ్మమ్మగారింటి కి వెళ్ళాడటమ్మా అంది .ఓ రోజు తరువాత వచ్చేసాడు . వాళ్ళ అమ్మకు బోర్ కొట్టి తెచ్చేసుకుందిట . వాడి అమ్మకేమో కాని నేను మటుకు ఈ రెండు రోజులూ వాడిని చాలా మిస్సైయ్యాను :)

మళ్ళీ వాడి అమ్మ వెనకాల తిరుగుతూ వాడు , వాడిని చూస్తూ నేను సెటిలైపోయాము :) ఈ మగపిల్లలు చిన్నప్పుడంతా ఇలాగే అమ్మ కొంగు పట్టుకొనే తిరుగుతూవుంటారు . ఎక్కడి కి వెళ్ళాలన్నా అమ్మ సాయం రావలసిందే . నాన్నను ఏమి అడగాలన్నా అమ్మ ద్వారా అడిగించాల్సిందే . ఏమి చెప్పలన్నా అమ్మే . అంతగా అమ్మను అతుక్కుపోతారు . ఆ పైన పెరుగుతున్నా కొద్దీ అమ్మకూ దూరమైపోతారు . వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ , వాళ్ళ వ్యాపకాలు ఆ తరువాత వుద్యోగామూ బాధ్యతలూ అంటూ అమ్మ కొడుకు కాస్తా అమ్మ కు తన చిన్ననాటి మధురస్మృతులూ ,వెనకెనకే తిరిగే బుడతడు ఎంత ఎదిగిపోయాదు అనే ఆశ్చర్యమే మిగులుస్తాడు :) అమ్మతో మాట్లాడేందుకు సమయమూ దొరకదూ :) పాపం వాళ్ళైనా ఏమి చేస్తారు ఈ కాలం వుద్యోగాలే అలా వున్నాయి వేళాపాళా లేకుండా .వాళ్ళ తిండి వాళ్ళు తినేందుకే సమయం దొరకదు . ఇహ పక్కకేమి చూస్తారు :)