Wednesday, April 28, 2010

నేనూ వెదురుపూలను చూసానుగా :-) :-) :-)
వెదురు చెట్లు నలభై సంవత్సరాల కొక సారి పూస్తాయి . ప్రస్తుతము జూ పార్క్ లో వెదురు చెట్లన్నీ పూసి , కనువిందు చేస్తున్నాయి అని పేపర్ లో చదివినప్పటి నుండి , చూడాలని మహా ఆరాట పడ్డాను . కాని సికింద్రాబాద్ నుండి , హైదరాబాద్ కు అటు చివరనున్న జూ కు , ఈ మండే ఎండల లో ఎలా వెళ్ళాలా అని దిగులేసింది . పైగా సత్యవతి గారి బ్లాగ్ లో , ఆవిడ చూసొచ్చానని , పూలు రాలి పోతున్నాయని , ఆలసించిన ఆశాభంగం అని మరీ మరీ చెప్పారు . ఎలాగా . . . ఎలా వెళ్ళటము చెప్మా ???

ఎలా ఎలా ఎలా అనుకుంటుండగానే అవకాశము రానే వచ్చింది ,ఇలా , కార్ తీసుకెళ్ళకుండా మావారు వరంగల్ వెళుతూ , ఎటైనా వెళ్ళా లి అంటే వెళ్ళిరా అని పర్మిషన్ ఇచ్చిన రూపము లో !!! ఒక్క దానిని ఎలావెళ్ళాలి ? అదో ప్రాబ్లం హుం . జయకు ఫోన్ చేసాను , అబ్బే లిఫ్ట్ చేయదే ! ప్రయత్నించగా , ప్రయత్నించగా మా మరిదిగారు లిఫ్ట్ చేసి , సెల్ ఇంట్లోనే మర్చిపోయి కాలేజ్ కెళ్ళి నట్లున్నదండీ అని చిన్నగా చెప్పారు . కింకర్తవ్యం ? మంచి తరుణం మించిన దొరకదు . పట్టువదలని విక్రమార్కిణి లా కాలేజ్ కెళ్ళాను . జయమ్మ మీటింగ్ లో వున్నారమ్మా అని ఆయా చెప్పింది . ఏం చేస్తాను ? ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను . జయ ఫ్రెండ్ కళ్యాణి చూసి , జయను పిలుచుకొచ్చింది . అమ్మయ్య ఇక టైం లేదు పద పద , జూ కెళుదాము అని తొందర చేసాను . ఆకలేస్తోందక్కా , ఇంటికెళ్ళి అన్నం తిని పోదాం అని దీనంగా మొహం పెట్టింది . సరే పద అన్నాను . అనక చేసేదేముంది .

ఎక్కడికి మేడం జూకా ? రేపెళుదాం , మా తమ్ముడు కూడా వస్తాడు అని మా డ్రైవర్ ,మహేష్ నసగటం మొదలు పెట్టాడు . ఇహ చాల్లే నడు , ఇప్పటికే బోలెడు టెన్షన్ పడ్డాను అని తొందర చేసాను . తీరా అక్కడికెళ్ళాక , అక్కడి వాళ్ళను వెదురు చెట్లు ఎక్కడున్నాయి అని అడుగుతే వెదురు చెట్లా ఎక్కడున్నాయి , జూ లో లేవు అంటారే ! ఓ పనామె ఐతే ఈ టి. వి ల్లోళ్ళు , పేపరోళ్ళు ఇంతుంటే అంత చేస్తారు ఆ బొంగు చెట్లన్ని ఎప్పుడో గింజలు రాల్చేసాయి , వాటిని కొట్టేసారు అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పింది . అయ్యో . పోనీ లే ఇంతదూరం వచ్చాము , కనీసం ఏవో జంతువులు కనిపించక పోతాయా చూసి పోదాములే అని , జయ ఐస్ క్రీం కొనిచ్చి వోదార్చింది ! అలా తెల్ల పులిని , చిరుతను , పక్షులను చూస్కుంటూ , సుభద్ర రాజాధి రాజునంటా పోస్ట్ గుర్తు తెచ్చుకొని నవ్వుకుంటూ , సిమ్హాని చూసుకుంటూ , చూసుకుంటూ వెళుతూ . . . వెళుతూ . . . వుండగా , మహేష్ మేడం అని గావుకేక పెట్టాడు . అసలే ఫొటోలు తీస్తూ తెగ తంటాలు పడుతున్నాడు , ఏమైందా ఏ జంతువో కరిచిందా ఏంపాడు అని దడుచుకొని చూద్దును కదా , ఇక్కడ బొంగు చెట్టుంది మేడం అని మరో పోలి కేక పెట్టాడు . వహవా అనుకుంటూ వెళ్ళాము . కొన్ని వెదురు చెట్ల్లు , ఎండిపోయిన పూల గుత్తులతో దర్షనం ఇచ్చాయి . బహుషా పూలు ఎండిపోయినట్లున్నాయి అనుకొని వాటిని చూసే సంతోష పడిపోయాము . వాటినే కొన్ని ఫొటోలు తీసుకున్నాము . అక్కడక్కడా కాల్చేసిన వెదురు చెట్లు కనిపించాయి .

హుర్రే . . . ఇక్కడ ఒకానొక చెట్టు , ఏక్ అకేలా లా , మా కోసమే , మాకోసమే చెట్టునిండా పూల తో వయ్యారలొలక పోస్తూ ఎంత బాగుంది . అమ్మయ్యా మొత్తానికి వెదురుచెట్టు పూల తో సహా చూడగలిగాము . ఓహో ఐతే వెదురుపూల రంగే బ్రౌనన్నమాట . ఎండి పోవటము కాదు . మొత్తానికి చూసేసామోచ్ !

Friday, April 23, 2010

కొత్త ఇల్లూ . . . కొత్త కారూ . . . కొత్త సామానూ . . . .ఈ సామానంతా కొని ఎన్ని సంవత్సరాలైందో . ఓ అల్లనప్పుడు , పెళ్ళైన కొత్తలో దపోడీ ( పూణే ) , యం .సి .యం లో కొత్త కాపురం పెట్టినప్పుడు , కిర్కీ మార్కెట్ లో నేను , మా వారూ , ప్రభ , జాగిర్దార్ , నలుగురము వెళ్ళి కొన్నప్పటివి .అదే పెనం , అదే ఫిల్టర్ , అవే గిన్నెలూ చూసీ , చూసీ విసుగొస్తోంది . పారేయటానికి మనసు ఒప్పదు . ఈ మధ్య పనివాళ్ళ పుణ్యమా అని కొన్ని ఎత్తుకెళ్ళారు , కొన్ని పోయాయి . ముందు బాధేసినా అమ్మయ్య కాగలసిన కార్యం గంధర్వులే తీర్చారులే అనుకొని సంతోషించాను . ఇల్లు మారేటప్పుడు , మా అబ్బాయి సామాను సద్దుతుంటే ఇవన్నీ అనూ కొన్నవీ , వాళ్ళ అమ్మాగారిచ్చినవీ , నేను ఏవో కొన్ని తీసుకుంటాను మిగితావి ఇక్కడే వుండనీయి అన్నాను . అదేమిటమ్మా అలా అంటావు ఇవన్ని నాచిన్నపటి నుండీ చూస్తున్నవే కదా అన్నాడు . స్టీల్ సామాన్లన్నీ అలాగే వుంటాయి లేరా అని పైకి , నీ చిన్నపటినుండి ఏమిటి , నా చిన్నపటినుండీ చూస్తున్నాను అని స్వగతం గా అనుకున్నాను .

పనిలో పని , పాత చీరలు కొన్ని పని మనిషికిచ్చేసాను . మిగిలిన కొద్దో గొప్పో సామానులు ట్రక్ లో వేసుకొని కొత్త ఇంటికి వచ్చాము . మా అబ్బాయి సామానులన్నీ , అన్ని రూములలో సద్దేసాడు . మేము వచ్చేసరికే మా అమ్మాయి కూడా వచ్చేసింది . పాలు పొంగించటానికి కొత్త గిన్నె , నా కొత్త కాపురానికి మరి కొన్ని కొత్త గిన్నెలు తెచ్చి , పాలు పొంగించి పాయసము చేసి , వంటిల్లంతా సద్ది పెట్టింది . రేపు నా వాగ్నార్ పంపుతాను , నీదగ్గరే వుంచుకో అన్నది . ఎందుకమ్మా , నేనెక్కడి కెళుతాను అంటే , సెలవల్లో పిల్లలని నీ దగ్గర వుంచుకుందామను కుంటున్నావు , ఆర్ యసై కి వెళ్ళా లన్నా , స్విమ్మింగ్ పూల్ కెళ్ళాలన్నా ఎలా తీసుకెళుతావు ? నువ్వైనా ఇంకా ఆటో లో ఏం వెళుతావు ? బయటకు వెళ్ళాలన్నప్పుడు డ్రైవర్ ను పిలుస్తే రోజుకింత అని తీసుకొని వస్తాడు ఐనా కార్ ఉంటే నీకేం కష్టం అంది . అవునుకదా నాకేం కష్టం ? ఉంటే గింటే , డ్రైవర్ కూ , పెట్రోల్ కూ కట్టేందుకు వాళ్ళ డాడీ కుండాలి కాని ఎంజాయ్ . అక్కా , తమ్ముడు ఇంకా కొత్త సామానులు కూడా కొన్నుక్కొస్తామని బయిలుదేరారు , కాని నేనే తెచ్చుకుంటాను అని ఆపేసాను . ఏం పిల్లలో అర్ధం చేసుకోరూ . కల్నల్ జాగిర్దార్ , ప్రభ వచ్చి , ఇల్లు చూసి . మేమింకా మీరు బూజులు దులుపుకుంటూ , సద్దుకుంటూ వుంటారనుకున్నాము . ఇల్లంతా నీట్ గా సద్దేసుకున్నారు ఎప్పటి నుండో ఇక్కడే వున్నట్లుగా సెటిల్ ఐపోయారే అని బోలెడు హచర్య పోయారు . మా పిల్లలంటే ఏమనుకున్నారు ? వాళ్ళే సద్ది వెళ్ళారు అన్నాను . ఓహో హో అందరూ పేరెంట్స్ పిల్లలతో కాపురం పెట్టిస్తే , మీ పిల్లలు అమ్మానాన్నల తో కొత్తకాపురం పెట్టించారన్నమాట అన్నారు . పని మనిషిని పంపాను వచ్చిందా అని అడిగింది ప్రభ . ఆ , మేము కార్ దిగగానే వచ్చేసేనింది . మాట్లాడు కున్నాను . ఏంతైనా పనిమనిషి ముఖ్యము కదా చాలా చాలా థాంక్స్ అన్నాను .

మరునాడు సంజు కార్ పంపింది . షాపింగ్ చేయాలంటే డ్రైవర్ ని తీసుకుపో అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది .నాకే సొంతం గా కొత్తకార్ వచ్చిందని గొప్ప చూపించుకుందామని ప్రభను షాపింగ్ కి రమ్మన్నాను . ఎంతైనా ఓ అల్లనప్పుడు కూడా ఇద్దరమూ కలసి పూనా లో కొత్తకాపురం కోసం షాపింగ్ చేసాము కదా ! అప్పుడు , మావారు , ప్రభ చెప్పినట్లు కొన్నాను . ఇప్పుడు నా ఇష్టం లల్లా లా అనుకున్నాను . అక్కడి కెళ్ళాక కాని తెలీలేదు పెళ్ళికి వెళుతూ పిల్లిని చంకన పెట్టుకెళ్ళానని . అరే మాలా జో కిరికీ మే ఖరీదానా ఓ సామాన్ నైహైక్యా ? తేరా ఐసే కైసే ఖరాబ్ హోగాయా ? మేరా తో అబ్ తక్ పడే హై . మైతో బచ్చోకో భీ దియా అని మొదలు పెట్టింది . హుస్ రామా ఏదీ కొన నీయదే . ఏది కొన బోయినా యే కాంటీన్ మే మిల్తానా వుదర్సే లేలేంగే అంటుంది . ప్లాస్టిక్ సామాన్ల షాప్ లో భయ్యా హం ఆర్మీ కే లోగ హై .హమారా పాస్ ఇత్నా పైసా నహీ రహ్తా తొడా కం కరోనా అని తెగ బేరాలాడి మొత్తానికి కాసిని డబ్బాలు కొననిచ్చిందమ్మా !షాప్ వాడు ఎక్కడ కొడతాడో నని భయపడి పోయాను . అదికాదు ప్రభా , నాదగ్గర లైటర్ లేదు , అదైనా కొందాం . అరెయార్ జల్దీ క్యా హై , కాంటీన్ సె లేలేంగే . అన్ని ఒకేసారి కొనాలని తొందరెందుకు ? చిన్నగా కొను అని సలహాలూ ! కనీసం కాస్త నిమ్మకాయ పచ్చడైనా కొననీయి తల్లీ . నేను పచ్చడులు కూడా తెచ్చుకోలేదు , రేపు ఉప్మా చేద్దామనుకుంటున్నాను , నిమ్మకాయ పచ్చడి లేకుండా ఎలా ?? అంటే ఠా ఠ్ అంది . ఇంకేం చేస్తాను ? చెవులు ఝాడించుకుంటూ వచ్చేసాను హూం .

మీఇద్దరూ రేపు మాజాంగ్ ఆడటానికి వస్తారా ? అని ఇంటికి వస్తుండగా అరుణ ఫోన్ వచ్చింది . మా ఇంట్లో ఆడుదాము , న్యూ హౌస్ వార్మింగ్ పార్టీ , ఈ వారమంతా మా ఇంట్లో నే అన్నాను . వాకే డన్ అంది . మరునాడు , వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ , మైసుర్ పాక్ చేసాను . కూర్చుండ మా ఇంట కుర్చీలు లేవు టైపులో , స్ప్రింగ్ రోల్స్ లోకి కచెప్ లేదు , అచార్ లేదు ఎలాగో తినేసేయండి . తిన్నాక తుడుచుకోను నాప్కిన్స్ లేవు , మీ చున్నిల తో తుడిచేసుకోండి . కావాలంటే నా చున్ని కూడా అరువిస్తాను అన్నాను .. ప్రభ కాంటీన్ తీసుకెళ్ళి కొనిచ్చేదాక ఇంతే అన్నాను ( ఇంకా నయం , అనూ ఆ సెట్ ఇష్టపడి కొనుక్కుందిరా అన్నా వినకుండా , నీకు మాజాంగ్ పార్టీ లుంటాయి కావాలికదా అని ప్లేట్స్ సెట్ పెట్టాడు మా వాడు . లేకపోత చేతులలో వడ్డించాల్సి వచ్చేది ) . ఏమిటీ ప్రభ ను షాపింగ్ కు తీసుకెళ్ళావా ? హ హా అనేసారు అంతా .. నిన్న అరుణ వస్తూ , నీ న్యూ హౌస్ వార్మింగ్ కి గిఫ్ట్ అంటూ గిఫ్ట్ పాకెట్ ఇచ్చింది . లేసులు కుట్టిన ముద్దొచ్చే తెల్లటి హాండ్ నాప్కిన్స్ , కాఫీ కప్స్ సెట్ వున్నాయి . ఆ అన్నట్లు ప్రభ అప్పుడే ఇంటి నుండి నిమ్మకాయా , మామిడికాయ పచ్చడులు తెచ్చి ఇచ్చింది . ప్రేమ ఓ చక్కటి టేబుల్ క్లాక్ తెచ్చింది , కిచన్ లో పెట్టూ అంటూ . మా పిల్లలు ఆడపడుచులూ హాపీ న్యూ హౌస్ అంటూ వస్తూ పండ్లూ , వాళ్ళు వస్తున్నారని నేను ఐస్క్రీమూ తెచ్చాను . ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ కు కూడా అన్ని పండ్ల ముక్కలూ , అన్ని ఐస్క్రీంలూ కలిపి ఫ్రూట్ పంచ్ చేసి పెట్టాను . ఒక రోజు అనూ బర్థ్డే కి చేసిన పాయసం పెట్టాను . ఇంకా ఏమైనా కొనాలా , కావాలా అన్నారు అందరూ . మరి బెడ్ షీట్స్ కొనాలి అని నసిగాను .కర్టెన్సూ లేవు చూడాలి ,రేపు నేనేమి చేసిపెట్టాలో , మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏం గిఫ్ట్స్ తెస్తారో !!!

Tuesday, April 20, 2010

మనస్వి కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలుసరిగ్గా సంవత్సరము క్రితము " నాలోనేను " అంటూ ఓ చిన్ని కవిత తో మయూఖను మొదలు పెట్టింది జయ . నీ పనేమిటమ్మా అంటే ఏదో అమాయకపు పిల్లలు దొరికారు కదా అని పొద్దుటినుండి సాయంకాలము వరకు లెక్చర్ లు దంచటమే నట . ఆ అనుభవ మే కావచ్చు ఏది రాసినా ఆకట్టుకునేటట్లుగా , అలవోకగా రాసేస్తుంది . పాపికొండల విహారము , అసంధర్భపు పాటలు , మాస్టార్ కి సెల్యూట్ , వాణిశ్రీ వీణా నాదము మొదలైన మంచి టపాలు పదమూడు రాసాక , అనివార్య కారణాల వలన మయూఖ , మనస్వి గా మారింది !!!

" వినీల గగనపు వేదికపై నే పాడిన జీవనగీతం " మనస్వి కి టాగ్ లైన్ . అందుకే కాబోలు వంటలు , నా చిత్రలేఖనాలు ,వాక్యాల గారడి తో ప్రేమలేఖ , చర్చావేదిక , తను చదివిన పుస్తకాల గురించి , ప్రతి స్పందనా బ్లాగ్ మిత్రుల తో పంచుకుంటుంది . నేను తప్పు చేసానా అని బేలగా , బిక్క మొహం తో అడుగుతుంది పాపం . వరుడు లాంటి సినిమాలు చూడకండి బాబోయ్ అని హెచ్చరిస్తుంది . మరుజన్మలోనైనా నేనునేనుగానే మళ్ళీ పంతులమ్మ గా పుట్టాలి , అంటూ , లాంతర్ పట్టుకున్న చిత్రం ను చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు చదువుకున్న , " లేడి విత్ ద లాంప్ " పాఠం గుర్తొచ్చింది .

అలా చుక్ చుక్ అని ముందుకు ప్రయాణిస్తున్న మనస్వి కి యాభై పెట్టెలు చేరాయి అని సంతోషించిన , అల్ప సంతోషి జయ . మనస్వి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ ప్రెస్ లా , ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో డబ్బాల ను చేర్చుకొని , ముందుకు , మునుముదుకు సాగిపోవాలని ఆశిస్తూ ,

మనస్వి కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .

కోడలు కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
కంప్యూటర్ నాకు లో మొదటి గురువు , నా సాహితి టెంప్లెట్ రూపకర్త ,
మా కోడలు అనుపమ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .