Tuesday, May 26, 2009

ఓ కౌన్ థీ ?

టక్ టక్ టక్

చప్పుడు విని తలుపు తీసిన నాకు,ఎదురుగా చిక్కటి చీకటి లో, కొద్ది దూరములో వెలుగుతున్న నెగడు వెలుగు లో ,తెల్ల చీర కట్టుకొని,మోచేతులదాకా తెల్ల జాకిట్టు వేసుకొని,మోకాళ్ళవరకు జుట్టు విరబోసుకొని కనిపించిన ఆకారము నన్ను చూడగానే మొహము లో తెల్లని పళ్ళు మెరుస్తుండగా నవ్వుతూ చేయి కొద్దిగా ముందుకు జాపుతూ,గీత అరుపులు వినగానే బెదిరి పోయి వెనకకి అడుగు వేసింది.ఇంతలో జీప్ డ్రైవెర్ రాంసింగ్ పక్క నుంచి వచ్చి ,మేంసాబ్ ఇనో కల్నల్ సాబ్ కి బేటీ హై అన్నాడు.ఎప్పుడు లేచి వచ్చిందో సంజు హాయ్ఆంటీ అంటూ ఆ అమ్మాయి వైపు చేయి చాపింది.అప్పటి కి నా బుర్ర మాములు అయ్యి,పార్టీ కి వెళుతూ మా వారు,ఈ రొజు ఉదయము కల్నల్ పాల్ కూతురు వచ్చింది,ఆ అమ్మాయీ వక్కతే మెస్స్ లో వుంటుంది కాబట్టి మన యింటి కి పంపుతాను అని చెప్పిన విషయము గుర్తుకు వచ్చింది.అప్పటికే తను హాయ్ స్వీటీ అంటూ సంజు తో చేయి కలుపు తోంది.నన్ను చూస్తూ ,మిసెస్ .కుమార్ ఐ ఆం నీతూ పాల్ అంది. నీతూ చేయి అందుకొని ప్లీస్ కం ఇన్ అన్నాను.

ఇంకా భయం,భయం గా చూస్తున్న గీత ని చూసి ఎందుకు నన్ను చూసి అరిచింది అన్నది తల్లీ ఈ ఆకారములో వస్తె భయపడమా ,అందులో నిన్ననే ఓ కౌన్ థీ చూసాము అన్నాను .ఓ సారీ డాడీ పశుపతి నుంచి తెచ్చారు కొత్త చీర అని కట్టుకున్నాను.అంది.ఆ తరువాత ఇద్దరము కలిసి వంట చేసుకొని ,తిని,కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కుర్చున్నాము. అవును మాలా ఇక్కడ కుక్కలేమిటి ఇలా వున్నాయి .పొద్దున వాటిని చూడగానే చాలా భయ్యం వేసింది అంది.అవి కుక్కలు కావు నక్కలు .ఇక్కడ అవి, ఏనుగులు చాలా ఎక్కువ.కొంతమంది ఇళ్ళలో కుందేళ్ళని కూడా పెంచుతున్నారు.మిసెస్స్ .దివాన్ అయితే అడవి లోపలి దాకా వెళుతుంది ఎవైనా డ్రై ఫ్లవర్స్ దొరుకుతాయేమో నని అస్సలు భయ్యం లేదు.ఈ పూలు ఆమె ఇచ్చినవే .నిన్న ఓ గమ్మత్తు జరిగింది.ఘూర్ఖా రెజిమెంట్ దగ్గర వొక జవాను రెడ్ అరటి పళ్ళు కొన్ని పక్కన పెట్టుకొని తింటున్నాడట.ఇంతలో ఎవరో భుజం మీద తట్టిన్నట్టు అనిపించి అరటిపళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతున్నాడేమో అనుకొని జావ్ జావ్ అంటూ వెనుక కి చూస్తె ఏనుగు నిలబడి వుందిట.అంతే అతను పరుగో పరుగు.ఇలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే కాలము ఎంత గడిచిపొయిందో కూడా తెలీలేదు.

సడన్ గా టైం చూస్తే టు ఓ క్లాక్ అయ్యింది.ఇంకా వీళ్ళు రాలేదేమా అనుకుంటుండగానే వచ్చారు.కల్నల్ .పాల్ లోపలికి వస్తూనే వుయ్ ఆర్ వెరీ లక్కీ ,గాడ్ సేవెడ్ అస్,గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ అన్నాడు.మావారు పిల్లలిద్దరి నీ ఆరాటం గా దగ్గరికి తీసుకున్నారు.ఏమయిందో అర్ధముకాక నేనూ, నీతూ అయోమయంగా చూస్తూ నిలబడ్డాము.కొంచము తేరుకున్నక వాళ్ళు చెప్పిన సంగతి,

రోజూ నీళ్ళని అడవి ఏనుగులు పాడుచేసి పోతున్నాయని,నీళ్ళ టాంక్ దగ్గర మైల్డ్ గా కరెంట్ కనెక్షన్ ఇచ్చారట.ఈ రోజు సాయంకాలము ఓ పిల్ల ఏనుగు అక్కడికి వచ్చి నీళ్ళు తాగబోతే దానికి షాక్ కొట్టిందట.ఇక అది వెళ్ళి మిగితా ఏనుగు గుంపును తీసుకొచ్చిందట.పార్టీ మొదలయిన కొద్దిసేపటికే ఏనుగుల మంద వచ్చి లేడీస్ రూం ని నేల మట్టము చేసేసాయట.వాటి ని ఎవరూ నిలవరించ లేకపోయారట.అందరూ చూస్తూ నిలబడి పోయారట.అదృష్టవసాత్తు వీళ్ళ వైపు రాకుండా చేయగలిగారు. ఎప్పుడు పార్టీలయినా పిల్లలని తీసుకెళ్ళి లేడీస్ రూం లో పడుకో పెడతాము.పిల్లల జ్వరము మూలంగా ఆరోజు వెళ్ళలేదు.నేను వెళ్ళలేదని ,మిస్సెస్ ,షేర్గిల్ల్ కుడా వెళ్ళలేదు.లేకపోతె పిల్లలు నలుగురు, వాళ్ళ పనమ్మాయి ,మా పనమ్మాయి ఏమయిపోయేవారో!

ఈ సంఘటనలు జరిగినది నైంటీన్ సెవంటీ ఫొర్ లో సిలుగురి దగ్గర ,మేము సేవక్ రోడ్ లో వున్నప్పుడు .భీతి కలిగించే రెండు సంఘటనలు ఒకే రోజు జరగటము యాదృచ్చికము.

అవునూ దయ్యాలు తెల్ల చీరే ఎందుకు కట్టుకుంటాయి?

.ఓ కౌన్ థీ నీ చూడాలనుకుటే
కమ్మటి కలలు లో చూడవచ్చు.

Friday, May 22, 2009

ఆమె ఏవరు?


సంజు సొఫా,లో బిపు నా వడిలో పడుకొని నిద్రపొతున్నారు.పనమ్మాయి గీత సోఫా పక్కన ముడుచుకొని కూర్చొని కునికి పాట్లు పడుతోంది.గీత ని చూసినప్పుడల్లా మనసు భాధ తో నిండిపోతుంది.బంగ్లాదేశ్ వార్ లో అక్కడినుంచి తెలిసిన వాళ్ళతో కలసి పారిపోయి వచ్చిందట.తల్లీ ,తండ్రీ,తమ్ముడు తన కళ్ళముందే చనిపోయారట.పదహారు ,పదిహేడు సంవత్సరాలు వుండవచ్చు.ఇక్కడ అందరి ఇళ్ళలో ఇలా బంగలాదేశీ రెఫ్యూజీ లే పనిచేస్తున్నారు.ఈ యుద్దాలు ఎంత మందిని నిరాశ్రయులుగా చేస్తున్నాయో!ఒకక్కరి గాధలు వింటుంటే మనసు ద్రవించి పోతుంది.


కిటికీ పక్కన నక్క గట్టిగా అరిచింది.పిల్లలు వుల్లిక్కి పడ్డారు.నేను ఆలోచనల నుంచి తేరుకొని ,వెధవ నక్కలు చిరాకు పుట్టిస్తున్నయి అనుకొని కిటికీ తలుపువేద్దామని,చిన్నగా బిపు ని పక్కకి పడుకో పెట్టి లేచాను.


దీదీ
ఏంటి గీతా
టైం ఎంతయ్యింది?
గడియారం వైపు చూసాను.ఇంకా 8గంటలే అయ్యింది.సత్నా లో పార్టీ వుందని వెళ్ళారు.పిల్లలు కొద్దిగా నలతగా వున్నారని నేను ఆగి పొయాను.లేకపోతే అందరమూ వెళ్ళే వాళ్ళము .పిల్లలని లేడీ స్ రూంలో వుంచే దానిని !

గాలి కి పరదాలు చిన్నగా వూగుతున్నాయి.లేచి కిటికి తలుపులు వేస్తూ బయటకి చూసాను.ఎనిమిది గంటలకే చీకటి పడిపోయింది.బయట రోడ్ పక్కన జవాను నెగడు వెలిగిస్తున్నాడు.అడవి కదా ఏనుగు ల బెడద ఎక్కువ .అందుకని ఈ నెగడు వెలిగించటము.ఎమో . . కొంచము ఈదురుగాలి మొదలయిందంటే ఆరిపోతాయి.పోనిలే అప్పటి వరకు అయినా వుంటాయి అనుకుంటూ కిటికీ తలుపులు వేసి ,పరదాలు వేసాను .లేకపోతే తలుపు దగ్గరికి మూతి పెట్టి మరీ అరుస్తాయి .ఇక్కడి కి వచ్చిన కొత్తలో కుక్కలేమిటి ఇలా వున్నాయి అనుకున్నాను.అవి కుక్కలు కావని నక్కలని తెలిసుకొని విస్తుపోయాను.కుక్కల లాగే కాంప్ అంతా ,ఊళ పెట్టుకుంటూ తిరుగుతుంటాయి.


దీపాలు డిం గా వెలుగుతున్నాయి . . .


నేను రానంటే వినకుండా నిన్న యూనిట్ లో ఓ కౌన్ థీ సినిమా కి తీసుకు పోయిన మిస్సెస్.షేర్గిల్ల్ మీద చాలా కోపం వస్త్తొంది. 'తుసీ చలో నా జీ ' అంటూ నా ప్రాణాలు పీకింది.కాలేజీ లో వున్నప్పుడు ఆమె ఎవరు సినిమా వస్తే ఫ్రెండ్స్ ఎంత బలవంత పెట్టినా వెళ్ళలేదు.ఇప్పుడేమో మా వారి బాస్ గారి పెళ్ళాం గారి వొత్తిడికి లొంగాల్సి వచ్చింది.అసలె ఇలాంటి సినిమా లన్నా ,కథలన్నా చాలా భయం. మొహమాట మోక్షాలు . . . హుం తప్పలేదు.చుట్టూ సాధన ' నైనా బరిసే ' అని ,తెల్లచీర కట్టుకొని ,జుట్టు విరబోసుకొని తిరుగుతున్నట్టుగానే అనిపిస్తొంది.దానికి తగ్గట్టు వాతావరణమూ అలాగే వుంది.అంతటా నిశబ్ధము .ఏదైనా బుక్ చదువుదామంటే గుడ్డి దీపాలు.అబ్బ ఎంతసేపటి కీ టైం గడవటము లేదు.ఆయన వెళ్ళి అరగంట కూడా కాలేదు.కనీసము పన్నెండు అయితేకాని రారు.నిశబ్ధం అయినా తగ్గుతుందని రేడియొ ఆన్ చేసాను. వెంటనే . నైనా బరిసే ,రిమ్మ్ జిమ్మ్ రిమ్మ్ జిమ్మ్' అని మొదలయింది . ఓరి దేవుడా ఇక్కడా ఇదేపాటా అని తిట్టుకుంటూ వెంటనే బంద్ చేసాను. టిక్ , , , టిక్ , , , టిక్ , , ,

గడియారం ముల్లు తిరుగుతొంది.
'దీదీ' ,
' క్యా గీతా '
' డర్ లగరై ' .
' వుండవే తల్లీ నేనే చస్తుంటే నువ్వొదానివి మాట్లాడకుండా పడుకో. '

టైం ఎంతకీ గడవదు.ఇంతా చేస్తే ఇప్పటికి ఎనిమిదీ పది అయ్యింది అంతే.
టక్. . . టక్ . . . టక్ . . .
ఏదో అలాపన ఏమొలే అనుకొని వూరుకున్నాను
అసలు నేనూ పిల్లలని తీసుకొని వెళ్ళా ల్సింది.అక్కడే పడుకో పెడితే అయిపోయేది. . . మళ్ళీ
టక్ . . . టక్ . . . టక్ . . .
ఇంత రాత్రి ఎవరొచ్చరబ్బా !
' గీతా జావ్ దేఖొ .'
'నయ్ దీదీ మేరొకొ డర్ లగరా '
మళ్ళీ..
టక్ . . . టాక్. . . టక్ . . .
భయపడుతూ వెళ్ళి తలుపు తీసాను.ఎదురుగా....
తెల్ల చీర కట్టుకొని,మోచేతులవరకు తెల్ల జాకెట్ వేసుకొని ,మోకాళ్ళ వరకు జుట్టు విరబోసుకొని ఒక ఆకారము నిలబడి వుంది.తలుపు తీసిన నాచేయి ఎత్తి అలాగే వుంది .నిశ్చేష్టురాలనయి అలా గే నిలుచుండి పోయాను.ఇంతలో వెనక నుంచి గీత అరుపులు
కెవ్వ్ కెవ్వ్ ………

Sunday, May 10, 2009

అమ్మ

“అమ్మమ్మా” అంటూ వచ్చింది అదితి. నిన్నొక ప్రశ్న అడుగుతాను సరిగ్గా సమాదానం చెప్పాలి.

“అలాగే అడుగు తెలుస్తే చెపుతా” అనగానే...

” నీకు మీ అమ్మ అంటే ఇష్ఠమా”

“అదేం ప్రశ్న? చాలా ఇష్ఠం”

“ఎందుకు కని, పెంచింది వగైరా చెప్పకు కనక పోయినా పెంచిన అమ్మ మీద ప్రేమ వుండదా?”

“ఎందుకువుండదు? వుంటుంది .యశోదా క్రిష్ణులనే చూడు అమ్మ అంటే యశోదయే అనిపిస్తుంది. కృష్ణుడిని ఎంత ప్రేమ గా పెంచుతుంది. కన్నయ్య అల్లరి , యశోద ప్రేమ, ఆ తల్లి కొడుకుల అనుబంధం చదువుతుంటే , వింటుంటే, సినిమాలలో చూస్తుంటే ఎంత మధురంగా వుంటుంది. అసలు తల్లీ కొడుకులు అంటే ఇలాగే వుంటారేమొ , ఇలాగే వుండాలి అనే భావన కలుగుతుంది. అసలు ప్రతి స్త్రీ హృదయము మాతృత్వపు వాత్యలముతో నిండివుంటుంది. రోడ్డు మీద ఏ పిల్లో , పక్షినో దెబ్బతగిలి పడివుంటే చూడగానే ఎంత బాధ కలుగుతుంది? పేపర్ లో ఎక్కడో చంటి పిల్లలు దొరికారు అని చదవగానే హృదయం ద్రవించి పోతుంది. నాకైతే తెచ్చుకొని పెంచుదామని పిస్తుంది.. ఎందుకని? వాళ్ళతో నాకేమీ సంబంధం లేదే

అంతెందుకు సత్యా అంటీ కి బొమ్మలు అంటే ఇష్టం అని అరవింద్ యు.యస్.నుంచి ఒక బాబు బొమ్మని పంపాడట.ఆ బొమ్మకి డుంబు అని పేరు పెట్టి ఒక చిన్న బాబు తో మాట్లాడినట్లే మాట్లాడుతూ గారాబం చేస్తూవుంటుంది. తనే కాదు వాళ్ళ అత్తగారు కూడా ఆ బొమ్మ ను చూసినప్పుడల్లా ఎత్తుకొని ,కాళ్ళ మీద పడుకో పెట్టుకొని జో కొడుతూ వుంటారు. వాళ్ళే కాదు ఎవరు ఆ బొమ్మను చూసినా ముద్దు చేయకుండా వుండలేరు.

అసలు చిన్న చిన్న అమ్మాయిలనైనా చూడు వాళ్ళ బొమ్మలకు పేర్ల్లు పెట్టటము, వాటిని ముద్దు చేయటము,అమ్మ లా లాలించి, స్నానము చేయించి, అన్నము పెట్టి ఎంత ముద్దు చేస్త్తారు. నీకు గుర్తు లేదు , చిన్నప్పుడు నువ్వు ఆడుకున్న బొమ్మలాటలు. చిన్నప్పుడు బొమ్మని లాలించని అమ్మాయి ఎవరైనా వున్నారా? అంటే అమ్మలా వుండటము అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచే సహజముగా వచ్చేస్తుంది. అది ప్రకృతి ఇచ్చిన వరము.


“మరైతే అమ్మమ్మా అంత ప్రేమగా పెంచిన యశోదను, క్రిష్ణుడు కొంచము పెద్దవాడు కాగానే వదిలి అసలు అమ్మ దేవకి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు?

“అది బాధ్యత తీర్చుకోవటానికి.అమ్మ చెరసాలలో వుంటే విడిపించటము ఆయన బాధ్యత కాదా! అందుకే ఒకసారి , కృష్ణుడు తన అష్టభార్యలను తీసుకొని యశోద దగ్గరకి వచ్చినప్పుడు, యశోదమ్మ అడుగుతుంది కన్నయ్యా బాల్యములో నీ ముద్దుమురిపాలు చూసాను, లాలించి ఆనందించాను. కాని పెద్దవాడివి అయ్యాక నీ అవసరాలు చూడలేకపోయాను. ఇన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నావు నేను ఒక్కటి అయినా చూడలేకపోయాను అని విచారిస్తుంది. అప్పుడు కన్నయ్య అంటాడు.. విచారించకమ్మా, వచ్చే నా అవతారములో నా ఆలనా పాలనా చూసి, నువ్వే నా కళ్యాణము జరిపిద్దువుగాని అని వరము ఇస్తాడు. యశోదమ్మ కోరిక కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామిగా తీరుస్త్తాడు. వారిది జన్మ జన్మల బంధం.”

“అప్పుడూ సొంత అమ్మ కాదుగా!నువ్వూ మమ్మలిని చిన్నపటినుంచి పెంచావు,మా చిన్నపుడు నీదగ్గరే వున్నాము .అయితే నేనంటే మీకిష్టమే కదా! నువ్వంటే ఇష్టమే కాని మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మమ్మా ఎందుకని? నాకే కాదు ,మేఘ,గౌరవ్ ,విక్కి అందరూ అంతే వాళ్ల అమ్మలు రాగానే నీదగ్గరనుండి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారు.
ఎందుకని ?”

“సరే నువ్వు చెప్పు నీకు మీ అమ్మంటే ఎందుకు ఇష్టం?”

“ఎందుకంటే మా అమ్మ కాబట్టి.

చూసావా అమ్మమ్మ, బామ్మ, అత్తమ్మ, పెద్దమ్మ, చిన్నమ్మా ఎంతమంది అమ్మలు అమ్మంత అప్యాయత పంచినా అమ్మ అంటే అమ్మే. అందుకే పెద్దవాళ్ళు , తల్లీ పిల్లల బంధాన్ని పేగుబంధం అంటారు. ఆ అనుబందం మానసికానుబందం. మాటలతో నిర్వచించలేని. ఆ ఆప్యాయతకి అర్ధము ఏ డిక్షనీర్ లోనూ దొరకనిది.

అందుకే నాకూ మా అమ్మంటే చాలాఇష్టం. ,