Friday, January 9, 2009

ఆ పాత మధురాలు

ఆనంద్ వచ్చాడు నన్ను వైదేహీ అత్తయ్య తీసుకొని రమ్మన్నదట.వెళ్ళాను.పాప విజయ్ ,చారి మామయ్యగారు అందరూ ఇంట్లోనే వున్నారు.అప్పుడే మా మూర్తి తాత అవుతున్నాడు. నాకు మేము ఇంక స్కూల్ కి వేల్లుతున్నట్లుగాన్నే వుండి అని మామయ్యగారు అన్నారు.అత్తయ్య కి ఎప్పుడు నన్ను చూసిన పాత రోజులు గురుతుకు వస్త్తాయి.ఇప్పుడు ఇంత జుట్టు వుండి కాని పుట్టిన్నప్పుడు గుండె.ఆముదము రాస్తే జారి పోయేది.అంది.చిత్లపాడు ను గర్తుచేసింది చ్చిన్నప్పుడు చింతలపాడు వెళ్ళాలంటే కీసర దగ్గర బస్ దిగి బండి లో వేల్లీవాల్లము అమ్మమ్మ అన్నం ,కందిపచ్చడి,పెరుగు, పంపేది.వాగు దగ్గర తిని వెల్లేవాల్లము.పెద్దిల్లు.,వాకిలి మెట్లు ఎక్కి ఇంట్లో కి వెళ్ళే ముందు వరండా లో తాతగారు వుండేవారు.ఆయన పడక కుర్చీ దాని కింద రాగి చెంబు తో నీళ్లు వుండేవి.కింద కూర చోని రాయటానికి చిన్న బల్ల వుండేది.వెనక పెరడు లో చిన్న బొమ్మరిల్లు వుండేది.తిరనాళ్ళ అప్పుడు ఊరంతా కిట కిట లాడేది. అప్పుడు ఊరి అల్లుళ్ళు ను బస్ టాప్ ఎక్కించి తీసుకు రావటము (బస్ లో చోటు లేక )పద్దతి అని మా చిన్న మామయ్య అంటే చాల రోజులు నిజమే అనుకున్నాను.ఇంటి ముందు పెద్ద పెద్ద అరుగులున్దేవి.రధం వచినప్పుడు అవి ఎక్కి కూర్చొని చూసేవాళ్ళము.పీ.యు.సి.ఇంగ్లీష్ అక్కడే వుండి మురళి మాస్టార్ దగ్గర చదువుకున్నాను.అప్పుడే కొంచం సంగీతం కూడా నేర్చు కున్నాను.చిన్నపుడు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు పిన్ని తో బాబాయిగారి ఊరు కోడూరు వెళ్ళాను.వల్ల కి నిమ్మ తోట మల్లె తోట వుండేవి.నాకు పిన్ని అత్తగారూ కొన్ని బొమ్మలు ఒక చిన్న చేక్కపెట్టే లో పెట్టి ఇచ్చింది.అది పరుపు చుట్ట లో పెట్టిబస్ పైన పెట్టారు.దిగేటప్పుడు తీసు కోవతము మరచి పోయాము.ఆ పెట్టె ఇంకా మరచి పోలేదా అని అందరూ నవ్వారు.బహుశా ఆ సంగతి పాప మరచి పోయి వుంటుంది.మా పెళ్లి లో ఆనంద్ బావమరిది పాత్ర పోషించాడు.(అప్పుడు భాస్కేర్ రాలేక పోయాడు.)నేను,జయ సెలవల్లో మిర్యాలగూడెం వెల్లేవాల్లము. లేకపోతే,ఆనంద్,విజయ్,పాప పోట్టిచేలమ వచ్చేవాళ్ళు.అప్పుడు అందరమూ కలిసి పినిక్ వెల్లేవాల్లము.అట్లా అందరమూ కలిసి వెళ్లి చాల రోజులు అయ్యింది,సినిమా కి వెళ్దామా అని పాప అంది .కాని అత్తయ్య ఒప్పుకోలేదు.కావాలంటే కమల దేలిఎవరీ అయ్యాక వెళ్ళండి అంది(ఆ రోజు ఇంత వరకు రాలేదు.ఎప్పుడు అన్కోవటమే కాని వీలవలేదు.)విరజాజి పూలు కోసి కట్టి ఇచ్చింది.నేను kuttina fracks choopinchaanu.mee అమ్మ కూడా kuttadi అంది అత్తయ్య అవును నాకు gurthundi అప్పుడు కొన్న kutlu allikalu,maalathi chandoor బుక్ naakichchindi annanu.pottichala లో intita grandalayam లో కట్టి books theppinchedi.taamsayar,hakalberiphin chadivanu annanu. అవును mee అమ్మ చాల pusthakalu chaduvuthundi naakantha opika లేదు అంది.నాకూ చిన్నప్పుడు chandamama ,balamithra,chadavatamu alvatu చేసింది., budugu ,dumbu ,nethagi,karna అన్ని కథలు cheppedi.dairy raayatamu కూడా choopinchidi కాని nake రోజు rase opika లేదు.కాని దాని moolanga rooju karchulu raasukov atamu,edyna పని వున్నా ,party వున్నా vivaranga rasukovatamu alavatu అయ్యింది. saayankalamu daaka ఇలాగే kabrlu cheppukunnamu.అప్పుడే kaadu ippudina koddisepu naa chinnappati సంగతులు ఆవిడ ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ వుంటారు.అత్తయ్య cheputhunte nakoo బాగుంటుంది.అందరి కి వల్ల chinnapati సంగతులు vintamu istamega.అత్తయ్య chesipettinavi తిని అందరి తో kabrlu cheppukoni ఇంటికి bayaluderanu.ఆనంద్ ఇంటి దగ్గర vadiladu.thripuraram vella లేక poyanu అన్నా bada కొంచం teerindi.

No comments: