Sunday, January 11, 2009

సంజు -బిపు

డిసెంబర్ ఇరవయ్ రెండు.మంగళవారం.అత్తయ్యగారు bఅడిచావిడి ఆంజనేయస్వామి గుడి కి వెళ్లారు.నేను కూడా ప్రతి వారము వెళ్ళుతున్నాను కాని ఆ రోజు చాతకాలేదు.వంట అంత చేసి చారు పోపు వేస్స్తూ వుండగా చాల రెస్త్లెస్స్ గా అన్పించి విజయ ను చారు కింద బంద్ చేయమని చెప్పి వెళ్లి పడుకున్నాను.వెంకట్ నా పక్కనే చదువు కుంటూ కూర్చున్నారు. అయన కాల్లెజ్ నుంచి వచ్చే సరికి చాల రాత్రి అయ్యింది.అప్పటి వరకు వెంకట్ వుండి తరువాత బాబి పెళ్లి kఅని బందర్ వెళ్లారు.పొద్దున్న విజయ మేరీ నరిసింగ్ హోం కి వెళ్ళాము.డాక్టర్ cచూసి మొన్న మీ అమ్మ తో చెప్పాను కదా జనవరి పది వరకు డెలివరీ కాదని అంది.అత్తయ్యగారు నిన్నటి నుండి నలత గా వుంది eఎ రోజు ఇక్కడ వుంటాము అన్నారు.ఆ రోజు రాత్రి కి ఈయన కూడా హాస్పిటల్ కి వచ్చారు.డాక్టర్ ఆయన తో కూడా తీసుకెళ్ళమని అంది కాని ఎందు కో అత్తయ్యగారు రేపు వెళ్తాము అన్నారు. రాత్రి పదింటి కి చాల చికాకు గా వుండింది.అత్తయ్యగారు నన్ను లేబర్ రూమ్ లో కి తీసు కేల్లమని సిస్టర్స్ ని తొందర చేశారు.వాళ్ళు ఈ విడ చేపెతే వినదు aన్కుంటూ లోపలి కి తీసు కెళ్ళారు. అక్కడ ఒక అమ్మాయి నొప్పులు పడుతూ గట్టిగ కేకలు పేడు తోంది.నాకు ఆమెని చూస్తుంటే బయం వేసింది.ఒక సిస్టర్ బయటి కి వెళ్లి ఈయనతో కాఫీ తీసుకు రnడి తాగుతే సడురుకుంటుంది.అంది.లోపల నేను కూడా ఈ అమ్మాయి లాగ అరుస్తాన అని చూస్తున్నాను.ఇంతలో వక సిస్టర్ అరె డెలివరీ అవుతోంది అంది.నేను పక్క అమ్మాయి కి అనుకున్నాను.కాని నాకే పాపా పుట్టిందట.సిస్టర్స్ ఇద్దరు హడావిడి పడిపోయారు.ఏంటి అని నేను అడుగుతే పాపా పుట్టింది అన్నారు .ఏది అంటే రూమ్ లో వక పక్కవుందన్నారు.గోడ పక్కన చిన్నగా కనిపిన్ చింది.అత్తయ్యగారు కల్లుతిరుగు tఉన్నాయని బయటి కి వెళ్లారు.కొంచముసేపు తరువాత రూమ్ లో పడు కో పెట్టారు.నాకు నిద్ర వచ్చేసింది.తెల్లవారుజామున మెలుకువ వచ్చింది.కొద్దిసేపు ఎక్కడ వున్నానో తేలి లేదు.తరువాత చూస్తే నా మంచం పక్కన ఉయ్యాల వుంది. పక్కన ఈయన నిలబడి చూస్తున్నారు.నేను లేచింది చూసి నువ్వు ,అమ్మ అలసిపోయి పడుకున్నారు.అందుకే ఇక్కడే వున్నాను పాపా ని చూస్తున్న అన్నారు.చూడు అప్పుడే కళ్లు తెరచి నన్ను చూస్తోంది అన్నారు.అప్పుడే వల్ల దాడి ఫాన్ అయిపోయినట్లుది.బారసాల చాల గ్రాండ్ గా అయ్యింది.క్రిస్మస్ పార్టీ లో అందరి ని పేర్లు రాసి ఇమ్మన్నారట.ధర్మదికారి మిసెస్ రాసిన సంజ్యోత్ సెలెక్ట్ చేశారు.చివరి వరకు ఎవ్వరి కి చెప్పలేదు.పింకీ అని పిలవాల ని అనుకున్నారు.కాని నాకు నచ్చలేదు.చివరకు సంజు చేశారు.అందరు పేరును బట్టి అబ్బాయి అనుకునేవారు.ఫిఫ్త్ మంత్ లో గోరియక్ వల్ల ఇంట్లో మొదటిసారి ఫోటో లు తీసాడు.చాల బాగా వచ్చాయి.సంజు కు మూడో నెల నిండక రెడ్డి కాలేజీ లో సెక్కండ్ ఇయర్ బి.ఏ లో చేరాను.పొద్దున్న ఎనిమిదిన్ టి నుంచి పన్నెండు వరకు వుండేది.పెర్మిస్సన్ తీసు కొని మద్యలో ఇంటి కి వచ్చి పోయేదాన్ని.స్వర్ణ,లలిత ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు.ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ క్లాసు అంత ఫ్రెండ్లీ గా వుందేవల్లము.అందరు సజును కోసం ఇంటికి వచ్చేవారు.నీ కూతురు చాల ముద్దుగా వుంది అనే వారు.(అందులో ఖడ్గమాలా చాల ఎడ్లతరువత పద్మజ వదిన వియ్యపురలిగా ఈమద్య కనిపించింది.ముందు గ సంజు ఎట్లా వుంది అని అడిగింది.)స్వర్ణ నవేల్స్ బాగా చదివేది .తనతో అర.కే. లైబ్రరీ కి వెళ్ళెను.అట్లా నవల్స్ చదవటము అలవాటు అయ్యింది.సజు కు పాకతము లేట్ అయ్యింది.కాని నడక ,మాటలు చాల తొందరగా వచ్చాయి.కాలు,నోరు ఖాలిగా వుండేది కాదు.మొదటి సారిగా హంతి దంతి రయం చెప్పింది.వెంకట్ పెళ్లి కి వాన్ ఇయర్ అయిన పెద్ద పిల్లలాగా తిరిగింది.ఫిర్స్త్ బర్త్డే కిఖన్నా బెలున్స్ తో వరండా లో దేకారేట్ చేస్తుంటే వెంట వెంట తిరిగింది.బర్త్డే ఫంక్షన్ బాగా అయ్యింది.అప్పుడే బంగ్లదేస్ వార్ జరగతము మూలంగా ,అందరూ యునిఫరం లో వచ్చారు.ఆ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ పార్టీ కి సేసెంద్రబాడ్ క్లబ్ కి వెళ్ళాము.రాత్రంతా డాన్స్ చేసి పొద్దున్న బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి ఇంటి కి వచ్చాము.సిలిగురి పోస్టింగ్ వచ్చింది.ఫెఇల్ద్ పోస్టింగ్ వలన ఫ్యామిలీ ని ఎలోవ్ చేయలేదు.బి.ఏ థర్డ్ ఇయర్ మొదలియింది.వక్కరే సిలిగురి వెళ్లారు.

No comments: