Friday, January 18, 2019

పుట్టినరోజు పండుగ


పుట్టినరోజు పండుగ
జ్ఞాపకాలు-4
6-1-2019
నా మొదటి పుట్టినరోజు గురించి అమ్మ చెప్పిన జ్ఞాపకం. అవును మరి అంత చిన్నపాపాయిని నాకేమి గుర్తుంటుంది అమ్మనే చెప్పాలి కదా!
"మీ నాన్నగారి కి చదువు పూర్తి కాగానే,వైరా లో  ఉద్యోగం వచ్చింది. కొద్ది కాలానికే తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. ఇంక మేనల్లుడు పెద్దవాడైపోయాడు, పైగా అటెటో దూరం వెళుతున్నాడు అని మేనమామ పిల్లను ఇచ్చి హడావిడిగా పెళ్ళి చేసేసి అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.అప్పుడు నాకు 12 సంవత్సరాలు.కాపురానికి ఎలహంక తీసుకెళ్ళారు.అక్కడ అప్పటికే వైదేహి అక్కయ్య, సత్యవతి అక్కయ్య ఉన్నారు.చారి మామయ్యగారు, మీ నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకున్నారు.అదృష్ఠవసాత్తు ఇద్దరికీ ఒకే చోట ఉద్యోగం వచ్చింది.వైదేహి అక్కయ్య వాళ్ళ పుట్టిల్లు అక్కడికి కాస్త దగ్గరే.సత్యవతి అక్కయ్య, దయాశంకరం బావగారు కూడా మాతో బాగా కలిసిపోయారు.ముగ్గురం ఒకే కుటుంబం లా ఉండేవాళ్ళం.  అందరిలోకి చిన్నపిల్లనని అందరూ నన్ను ముద్దు చేసేవారు.
నాకు 14 ఏళ్ళ వయసు లో నువ్వు పుట్టావు.అప్పటికి వాళ్ళకు ఎవరికీ ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు.దానితో నువ్వు అందరికీ అపురూపమైపోయావు.చారి బావగారు నిన్ను ఒక్క నిమిషం కూడా వదిలేవారు కారు.నేను , వైదేహి అక్కయ్య,సత్యవతి అక్కయ్య సినిమాకు వెళితే ఆయనే నిన్ను చూసుకునేవారు.ఉయ్యాల లో ఊపుతూ , పాటలు పాడుతూ నిన్ను నిద్రబుచ్చేవారు. బేబీ , మా బేబమ్మ అని తెగ ముద్దుచేసేవారు.( అవును నా చిన్నప్పుడు అందరూ నన్ను బేబీ అనిపిలిచేవారు. ఆ మధ్య నాన్నగారి ఫ్రెండ్ భార్య అమ్మ కు ఫోన్ చేస్తే నేను తీసాను. బేబీ నా మాట్లాడేది అన్నారావిడ :) అమ్మా బేబి ఎవరు , ఆవిడ బేబీనా అని అడుగుతున్నారు అంటే , నువ్వే అన్నది అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నా చిన్నప్పటి పేరు :) ఓహో ఐతే చారి మామయ్యగారు పెట్టారన్నమాట నాకు బేబీ అని. ఇలా హరి కథలో పిట్టకథల్లా నా స్వగతాలు కూడా వస్తుంటాయి. )
మీ అత్తయ్య నిన్ను కాళ్ళ మీద పడుకోబెట్టుకొని ,నున్నగా ఉన్న నీ తల కు ఆముదం రాస్తూ దీనికి అస్సలు జుట్టు లేదొదినా కాస్త ఆముదం రాస్తుంటేనన్నా పెరుగుతుందేమో అనేది.( నీ చేతి ఆముదం మహిమా అత్తయ్యా అంత జుట్టు వచ్చింది.పెళ్ళయ్యేదాకా బాగానే ఉంది ఆ తరువాత ఇంత జుట్టు ఎందుకిచ్చావు దేవుడా అని రోజూ తల దువ్వుకుంటూ ఏడ్చేదానిని.ఇప్పుడేమో ఊడిపోయి పిలకలా ఐన జుట్టు చూసుకొని ఏడుస్తున్నాననుకో అది వేరే సంగతి ) ఎప్పుడూ నిన్ను ఎత్తుకొని తిప్పుతూ బంగారు పాపాయి బహుమతు లు పొందాలి పాట పాడుతుండేది.( ఓ చారి మామయ్యగారు, అత్తయ్య నాకు పాటలు వినటం అలవాటు చేసారన్నమాట. ఇదన్నమాట సంగతి.) ఇట్లా అందరూ నిన్ను గారాబం చేసేవారు. "
"అమ్మా ఇంతకీ అక్క ఫస్ట్ బర్త్ డే కి ఏమి చేసిందో చెప్పు." అని తొందర పెట్టింది మా చిన్న చెల్లి ఉష.
"ఉండు చెపుతున్నాను అని, ప్రతి బర్త్ డే కు ఫొటో తీయించాలి అని అనుకున్నాను .చక్కగా ముస్తాబు చేసి స్టూడియో కు తీసుకెళ్ళాము. వెళ్ళే ముందు , డాబా మీద పూసిన సన్నజాజి పూలు అన్నీ ముద్దగా మాల కట్టి తీసుకెళ్ళాను.ఫొటో గ్రాఫర్ రాగానే ఆ దండ మెళ్ళో వేసాను.బుజ్జి తల్లి మెళ్ళో దండతో ముచ్చటగా ఉందని మురిసిపోతూనే ఉన్నాను , పుట్టుక్కున దండ గుంజి తెంపేసింది.పూలన్నీ చెల్లా చెదురుగా పడిపోయాయి."అన్నది.
"ఓస్ ఇంతేనా." అని హాశ్చర్యపోయారు మా చెళ్ళెల్లిద్దరు.


No comments: