Sunday, January 29, 2017

రచయిత్రుల హంగామాపక్క పియస్యం గారు కొబ్బరినీళ్ళల్లో జలకాలాడుతున్నారు అదే గ్లాస్ లల్లో పోస్తున్నారు.శ్రీశాంతి తను తెచ్చిన ఆలూ బజ్జీలు అందరిమీదా ప్రయోగించేందుకు ఆయత్తమవుతోంది(పాపం మొదటిసారి చేసిందిట).నేను నా వడలు వేడిచేసి , అల్లం పచ్చడితో వడ్డించేందుకు తయారు చేసుకుంటున్నాను.కొంత మంది బల్ల మీద అన్నీ సద్దుతున్నారు.కొంతమంది కుర్చిలల్లో కాళ్ళు బార్ల జాపుకొని కూర్చొని థాఫీగా కబుర్లేసుకుంటున్నారు.ఇంకొంతమంది బెడ్ రూం లో మంచం మీద జారిగలపడ్డారు. దూరం నుంచి ఒక్కళ్ళూ రాలేక బతిమిలాడి బామాలి కొంతమంది వెంట తెచ్చుకున్న ఏమండీలు  మా గోల భరించలేక ఇంకో గది లో తలుపులేసుకొని కూర్చున్నారు.ఇంకో గది లో అమ్మాయి మేకప్ అవుతోంది.భారతి ఫొటోలు తీస్తుంటే జియస్ గారు తన కళంకారీ చీర బాగాపడేటట్లు సూచనలిస్తున్నారు.అబ్బో ఇంకా చాలామంది బొలెడు ఫొటోలు తీసారు. ఏమిటీ ఏదో పెళ్ళి ఇల్లు అనుకుంటున్నారా? అబ్బే కాదు హడావిడి అంతా సుజలావాళింట్లో ప్రమదాక్షరి సభ్యుల కలకలం :) అదో మా పాటికి మేము హడావిడి పడుతుంటే సందట్ల్లో సడేమియా అని టి.వి వాళ్ళు , బాబ్బాబు ఇంతమంది ప్రముఖ రచయిత్రులు, మీరంతా  చేనేత చీరల్లో మెరిసిపోతున్నారు. మిమ్మలిని  మేమూ షూటింగ్ చేసుకుంటాము మా చానల్ ల్లో ప్రసరించుకుంటాము అన్నారు.సరేనని కరుణించాము.
అదో అలా మొదలైంది.అందరమూ చక్కగా చేనేతచీరలు కట్టుకొని,తలా ఒక ఐటెం చేసుకొని పాట్ లక్ లంచ్ చేసుకున్నాము.టి.వి షూటింగ్ తో పాటు అంత్యాక్షరి ఆడుకున్నాము. చిన్నపోరిని చేసి మావాళ్ళంతా ఆంకర్ స్వీటీ కి బోలెడు సలహాలిచ్చారు.రచయిత్రులా మజాకా! బోలెడు కబుర్లు చెప్పుకున్నాము.పాటలు పాడుకున్నాము.సరే ఫొటోలు రాత్రి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారుగా :) చాలా అంటే చాలా అలసి సొలసి ఇంటికి ఎలానో వచ్చి పడ్డాము :)
అన్నట్లు జ్యోతి మా అందరికీ బోలెడు బుక్స్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది.ఎందుకా మేమంతా బుద్దిగా టి,వి వాళ్ళు చెప్పిన మాట విన్నామని. ఇంకా ఉమా ఏమో కంప్యూటర్లెందుకు పెన్ తో రాసుకోండి అని తలా పెన్,దానితో పాటు చాక్లెట్ ఇచ్చింది.ఏమిటీ నా ఫొటోలో పెన్ కనిపించటం లేదా ? సాయంకాలం అవి తెచ్చి బల్ల మీద పెట్టాను.పొద్దునకల్లా పెన్ మాయం.మా ఏమండీ కి పెన్ లు చాలా అవసరం.వారానికో డజన్ కొంటూ ఉంటారు.మరి ఉమా నాకు ఇంకో నాలుగివ్వు మా ఏమండీ కోసం ఇవ్వొచ్చుగా భాగ్యమా బంగారమా ?  ఇవ్వలేదు.చూసుకుందాం.పెన్నేటి శ్రీదేవి గారు సంత్రా ఇచ్చారు.అదీ మా ఏమండీ కోసం నేను తినకుండా తీసుకొచ్చానన్నమాట,ముచ్చెర్ల రజనీ శకుంతల వెంకటేశ్వవరవ్రతం చేసుకుందిట .ప్రసాదము, శ్రీవెంకటేశ్వర స్తోత్రావళి పుస్తకమూ ఇచ్చింది. చిన్న రహస్యం సుమన నాకో చీర ఇస్తానన్నది. ఉష్ గప్ చుప్ మావాళ్ళెవరికీ చెప్పొద్దు. కుళ్ళుకుంటారు.
.మేమేమో బోలెడు ఎంజాయ్ చేసాము.పాపం మీరేమో తిండీతిప్పలు మానేసి మా కోసం . . .  మాకోసం మీరూ , మీ ఏమండీ గారు చాలా కష్ట పడ్డారు.అందుకు ప్రతిఫలంగా  మీ మనవరాలి పెళ్ళికి వచ్చి ఇలాగే సందడి చేసిపెడతామని మాట ఇస్తున్నాను.మీ ఆదర, ఆత్మీయ ఆథిధ్యానికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి సుజలగారు, మూర్తిగారు.


2 comments:

Zilebi said...


మేము రచయిత్రులము సు
మ్మీ ! మా మీ టింగులోన మిన్నగ యీటిం
గూ మన్నికగా చాటిం
గూ మా ట్రేడ్మార్కులమ్మ గుండు జిలేబీ :)


జిలేబి

Lalitha TS said...

రంగురంగుల చేనేత చీరల్లో భలే వున్నారు మీరంతా :)