Tuesday, July 7, 2009

ఆంకొపరి వార్సికోత్సవం-->
బామ్మా
ఏమిటి రా?
నా పాస్ వర్డ్ ఏమిటి ?
నీ పాస్ వర్డ్ నాకేమి తెలుసు రా?ఐనా కంప్యూటర్ గురించి నాకేమీ తెలీదు.
నీకు కంప్యూటర్ తెలీదా?
తెలీదు.
నువ్వు కంప్యూటర్ మీద గేంస్ ఆడవా?
ఆడనుగా
మాజాంగ్?
అది మా ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుతానుగా .అసలు నాకు కంప్యూటర్ గురించి తెలీదు.వాడటం రాదు.
ఇంత పెద్ద దానివి కంప్యూటర్ రాదా?
అబ్బ రాదన్నానుగదరా! ఇన్ని సార్లు అడుగుతావు.
ఐతె నెర్చుకో నేను నేర్పిస్తాను.
నాకేం వస్తునందిరా?
వస్తుంది నేర్చుకో .
ఇది సంవత్సరము కిందట నాకు మా మనవడి కి జరిగిన సంభాషణ.మావారి లాగే వాడూ ఏదైనా చెప్పటము మొదలు పెడితే ఆపడు.ఇక గంట గంట కీ షంటటము మొదలు పెట్టాడు.వాడి గోల పడలేక మా అమ్మాయి ని ,వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏంచేయాలి అని అడిగాను. ఏమిటీ అంది?అంది అదే అమ్మమ్మా .కం లో లా అన్నాను.
అంటే నువ్వు కూడా ఆవిడలా సలహాలిస్తావా? నా మొహం ,నాకేమి తెలుసని ఇస్తాను.మరి? ఏంచెప్పాలో తెలీలేదు.
బేటా ?,
ఏమిటి? మమ్మీ
కంప్యూటర్ లో మాజాంగ్ ఆడవచ్చట కదా ?
అవును ఆడుకుంటావా గబ గబా కంప్యూటర్ మీద మాజాంగ్ పెట్టేసి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాడు.
వావ్ కంప్యుటర్ మీద మాజాంగ్,కాని ఏలా ఆడటము? దాని మొహం చూస్తూ కూర్చున్నాను.
ఇదికాదు పని అనుకొని మా మనవరాలి ట్యూష టీచర్ అనిత కి ఫొన్ చేసాను.
అనితా అమీర్ పేట లో ఏవైనా కంప్యూటర్ నేర్పించే మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వున్నాయా?
ఎవరి కి మాం?
నేనే నేర్చుకుందామని.
ఓ అయితే మా ఆఫీస్ కి వచ్చేయండి.
ఎక్కడి కో మార్చారని ట్యూషన్ కూడా మానేసావుకదా!
ఆఫిస్ మార్చారు,కాని ఇక్కడ చందనా బ్రదర్స్ షాప్ ,ఫొర్థ్ ఫ్లొర్ మీద ఇన్స్టిటూషన్ పెట్టారు. రేపు నేను అక్కడే వుంటాను మీరొచ్చేయండి.
మరునాడు పొద్దున్నే పన్లు చక చకా పూర్తి చేసుకొని ,శారద తో బయటికి వెళ్ళుతున్నానని చెప్పి బయటపడ్డాను.వెళ్ళేసరికి,అనిత పని చేసుకుంటోంది.రండి మాం మా సర్ ఎవరి తోటో మాట్లాడుతున్నారు.కాగానే వెళుదాము.ఈ లోపల మీ ఎకౌంట్ ఒపెన్ చేస్తాను.అని కంప్యూటర్ మీద గబ గబా ఏదో చేసి మీ ఎకౌంట్ చేసాను అంది.ఐతే ఇక్కడ ఫీజ్ ఈ ఎకౌంట్ లో కట్టాలన్నమాట. అని అనుకుంటుండగానే వాళ్ళ సర్ పిలిచారు.
సర్ ఈవిడ నేను ట్యూషన్ చెప్పే పాప వాళ్ళ బామ్మ గారు,కంప్యూటర్ నేర్చుకుందామని వచ్చారు.
ఓ వెరీ గుడ్.చెప్పండి ఏం కొర్స్ చేస్తారు?
నాకు కొర్స్ లేమీ వద్దండీ,నేను జాబ్ చేద్దామని కాదు,అసలు కంప్యూటర్ ఎలా వాడాలి ?అనేది తెలుసుకుందామని.అంటే కంప్యూటర్ గురించి బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు.
సరే నని ఒకబ్బాయి ని పిలిచి,ఇతని పేరు నరేష్ బాబు,అని అతనితో ఈవిడ మన దగ్గర కంప్యూటర్ కోర్స్ చేయటాని కివచ్చారు. పెద్దావిడ(అంత పెద్ద దాని లా కనిపిస్తున్నానా?) నేర్చుకోవటాని కి ఓపిక గా వచ్చారు.జాగ్రత్తగా నేర్పు అని చెప్పారు.
తిరిగి నాతో ఎప్పటి నుంచి రాగలరు ?
మీరెప్పుడంటే అప్పుడే .కాని పొద్దున 10 నుంచి 12 వరకు రాగలను .మా మనవడు 12.45 కి వస్తాడు(ఓ అరగంట అమ్మీర్ పెట్ లో దిక్కులు చూడొచ్చని ఆశ) .అన్నాను.
కాని ఆకొద్ది సమయము సరిపోదే!
సరేనండి 12.15(పావు గంట దిక్కులు త్యాగం) వరకు ఉండగలను.
రేపు మంచి రోజు మీకు నమ్మకం వుంటే రేపటి నుంచి మొదలు పెడదామన్నారు.
సరేనని ,మరునాడు పొద్దున్నే చక చకా పనులన్నీ ముగించుకొని, 10 కల్లా వెళ్ళాను.నిన్నేదో ఉత్సాహం లో అలమార లిఫ్ట్ లోనుంచి పైకి వెళ్ళాను కాని ఇప్పుడు దాన్ని చూడగానే గుండె గుబ్బిల్లుమంది.ఎలా ఫొర్థ్ ఫ్లొర్ కి వెళ్ళటము? పైకీ కింది కి చూస్తున్నాను.ఇంతలో సెక్యురిటీ గార్డ్ వచ్చి క్యా చాహియే మేడం? అన్నాడు.
ఫొర్థ్ ఫ్లోర్ కొ జానా హై.
ఇదర్ లిఫ్ట్ హై మేడం.
యే ఏకీ హై క్యా?
అతను నావైపు విచిత్రం గా చూసి హౌ మేడం అన్నాడు.
చందనా బ్రదర్స్ కె అందర్సే ఎస్కలేటర్ సే జాసక్తే క్యా?
నై .
స్టెప్స్ కిదర్ హై?
యే హై. క్యో మేడం లిఫ్ట్ మె జావోనా ?
ఏం చెప్పను అతనికి?
పది రోజు లలో నేర్చుకోలేనా ?ఈ పది రోజులు మెట్లెక్కి వెళితే సరి.కాస్త శరీరమూ తగ్గుతుంది.ఓ రెండు రోజు లైతే అదే అలవాటు అవుతుంది అనుకొని ,నా వైపు వింత గా చూస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని పట్టించు కోకుండా ,అసలు ఈ అలమారా లిఫ్ట్ లు ఎవరు కనిపెట్టారు?,హాయిగా కట కటా ల లిఫ్ట్ లైతే బాగుంటాయి కదా అని తిట్టుకుంటూ ఆపసోపాలు పడుతూ నాలుగు అంతస్తులూ ఎక్కి వెళ్ళా ను.
ఇక నరేష్ బాబు క్లాస్లు మొదలయ్యాయి.12 గంటలకి క్లాస్ అయ్యాక నరేష్ బాబు కూడా నాతోటే బయటి కి వచ్చాడు.మెట్ల వైపు నడుస్తున్న నాకు మేడం ఇటు లిఫ్ట్ వుంది అన్నాడు.నేను మొహమాటం గా నవ్వి మెట్ల వైపు నడిచాను.
మరునాడు సేం టు సేం.ఖమ్మ సంఘం ఆవరణ లోంచి ఎవరో మేడం అని పిలిచారు. ఏమిటా అని చూస్తే ఎవరో మేడం లిఫ్ట్ ఇటుంది అని చెపుతున్నారు.విననట్లు వెళ్ళి పోయాను.ఇలా రోజూ ఎవరో వకరు చెప్పటము, నేను అంజాన్ కొట్టటము .అసలెవరన్నారూ పక్కవాళ్ళే మవుతున్నా ఎవరూ పట్టించుకోరని? పి.వి.ఆర్ లో ఐదు అంతస్తులు ఎక్కి, ఐదు అంతస్తులు దిగి ,ఇంటికి వచ్చాక ,ఇక జన్మ లో నీతో సినిమా కి రాను అని ఏమండీగారి తో ప్రతిజ్ఞ చేయించిన ఘన చరిత్ర నాది మరి. మెట్లెక్కుతూ, దిగుతూ అడ్విల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటూ క్లాస్లు అటెండ్ అవుతూ ,రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ,నాలుగు రోజులు గడిచాయి.ఇక ఏమండీ  కి అనుమానం వచ్చి,రోజూ ఎటెళ్ళుతున్నావు, మొహం అట్లా పీక్కు పోయింది,మళ్ళీ గుళ్ళో 108 ప్రదక్షణలు చేస్తున్నావా అన్నారు .కంప్యూటర్ నేర్చు కొని ఒక్కాసారే అందరి నీ హాచర్య చకితుల్ని!చేద్దామను కున్న నా అభిప్రాయం మార్చుకొని క్లాస్ల సంగతి, లిఫ్ట్ సంగతి చెప్పక తప్పలేదు.కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నావు బాగానే వుంది కాని, లిఫ్ట్ సంగతి నేనేమి చేయలేను అని పాపం రోజూ వెళ్ళి రావటాని కి కార్ ఇచ్చారు.
నరేష్ బాబు చెప్పే విధానాని కైతే నేమి,మా నస మాస్టర్ల (మావారు, మనవడు ) వలనైతే నేమి ఒకటొకటి గా నేర్చుకున్నాను.వెబ్ సైట్, అకౌంట్ ఏమిటో తెలిసాక నామీద నాకే నవ్వొచ్చింది.కాపీ, పేస్ట్ కోసం శ్రీ రామా ఎన్నిసార్లు చేసానో! ఇదెందుకు, అదెందుకు , అంటున్నా వినకుండా యం.యస్ ఆఫీస్ దాకా గుంజుకొచ్చాడు నరేష్. పదిహేను రోజులనుకున్న దాన్ని మూడు నెలలు వెళ్ళాను.ఇంకా ఫొటో షాప్ ,మాయ వగైరా కూడా నేర్పుతానన్నాడు .కాని,అప్పటికే లిఫ్ట్ భయం జాగ్రత్త చేసు కుంటూ మెట్లెక్కుతూ దిగుతూ అడ్డం పడకుండా ఎలాగో నెట్టుకొచ్చాను.మావాడి పాస్ వర్డ్ గుర్తుంచుకోవటము వచ్చింది.కంప్యూటర్ గురించి కొద్దో గొప్పో తెలిసింది. కొన్ని రోజులైయాక మళ్ళీఈ వస్తానులే అన్నాను. కాని నేను మళ్ళీ వెళుదామను కునేసరి కి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మారిపోయారు.
ఇంట్లోనే అనితా దగ్గర ,మా అబ్బాయి దగ్గరా మళ్ళీ కోచింగ్ మొదలు పెట్టాను.ఎంత నేర్చుకున్నా అప్పుడు తెలిసి నట్లె వుంటుంది కాని ,సందేహాలు బోలెడు !
ఇక మా ఆంకోపరి షేరింగ్ ఆటో .చూసారుగా దాని మీద ఎంతమంది వున్నారో ,హోటల్ లో మనమెప్పుడు టేబుల్ ఖాళీ చేస్తామా అని చూసేవాళ్ళ లాగా !
ఎంత కష్టపడి నేర్చుకున్నానో కదా !
హాపీ ఆంకోపరి ( లాప్ టాప్) వార్సికోత్సవ డే టు మి.

18 comments:

జ్యోతి said...

హ్యాపీ అంకోపరి వార్షికోత్సవం .. మరి ఇప్పుడు మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అది చెప్పలేదు... రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాలిగా. గబగబా ఆ వివరాలు చెప్పండి.. :)

హరే కృష్ణ said...

Compaq laptop ante chala bavuntndi
happy anniversary

psm.lakshmi said...

happy anniversary Mala
liftopaakhyaanam baagundi.
psmlakshmi

psm.lakshmi said...

happy anniversary Mala
mee liftopaakhyaanam baagundi
psmlakshmi

Anu said...

Happy computer-Anniversary Aunty - mee blog to "cool bamma" anna birudu ponderu pillali deggira, maa deggira. mee post chaala baagundi. ivanni telisina malli chadivite chaala navvochchindi.

Anitha Velde said...

hai,mam
nenu anitha ni
first me interest ki mechchukovaali..
meeru entha interest chupinchaarante,naaku inka nerchukovaalane aalochana kaliginchaaru.....
dhaaniki pedha thanks...
meetho spend chese time naaku chaala ishtam(class cheppetappudu)...
chaala friendly nature meedhi...

Happy Computer Anniversary day Mam......

మాలా కుమార్ said...

జ్యొతి గారి తో మొట్టి కాయలు తినే అంత నేర్చుకున్నాను.

మాలా కుమార్ said...

హరే క్రిష్ణ గారు,
థాంక్ అండి.

మాలా కుమార్ said...

లక్ష్మి గారు,
చాలా థాంక్స్ అండి.

మాలా కుమార్ said...

vaikhari,
meeru alaage navvutuu vundandi.

మాలా కుమార్ said...

anit
naakuu nito classes cheppinchukoevatamu ishtam.
thank you.

SP said...

Congrats mom ! welldone...good hard word and determination :) Sanju

SP said...

Congratulations Mom ! well done. Admire your dedication and ability to learn and do new things ! Sanju.

మాలా కుమార్ said...

thank you sanju,
meeandari sahakaarame idi.

Venkata NareshBabu P said...

Madam ,

congratulations for your Happy Anniversary,iam very happy about it,your hardwork is very good , thanks to గౌరవ్,your బామ్మా can play with computer now because your words make a imapcat on madam , so she has strong desire to learn the computer in short span i feel proud my self to learn the things with madam ,once again thanks to గౌరవ్ and megu ,madam keep writing, your blogs are very nice. keep it up.

"success comes to your feet"

మాలా కుమార్ said...

naresh baabu,
thank you.

Lalitha said...

పట్టుబట్టి కంప్యూటర్ కోర్స్ చేసిన మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవాలి - అభినందనలు !

మాలా కుమార్ said...

లలిత గారు,
మీ అభినందనలకు థాంక్స్ అండి.